آغاز ثبت نام در مجتمع های آموزشی تحت پوشش انجمن صنفی طراحی ودوخت استان تهران:

SarAshpaz - - News -

ایرانیان میدان هفت تیر: 88811494‬ – ‪09121459939 حمید میدان ولیعصر:88899009‬ – ‪09124354235 آبنوس پیچ شمیران: 77531088‬ – ‪09126150143 جوان و رشیدی چهارراه ولیعصر:66415145‬ – ‪09121855357 فروزنده اسکندری: 66191597‬ – ‪66884195 تندیس مهر: 33256771‬ – ‪09125886360 سدید شهرک ولیعصر: 09121001953-66248020 پاترون شهرک ولیعصر: 66223907‬ – ‪09122547264 گل آذین میدان سپاه: 77627557‬ – ‪09126155972 آلالیا جمالزاده شمالی: ‪09203524274- 66562755‬ مهران جامه خزانه بخارایی: 55327764‬ – ‪09124980325 ابتکار شهران شمالی خ 1:‬ 44366398 – ‪09198727436 حریر دیبا جیحون: 66839325‬ – ‪09190862985 نگین تختی نازی آباد: 55038865‬ – ‪09367832055 والفجر کارگر جنوبی:55668023 – 09121545946 وحدت بهارستان: 77530309‬ – ‪09121756623 ملوک مالک اشتر: 66357349‬ – ‪09192548419 تن آذین اقدسیه: 22446191‬ – ‪09393214285 دانش پارسیان فجر یافت آباد: 66794618‬ – ‪66877031 دنیای هنر تهران پارس: 77864107‬ – ‪09122164006 راحله پیروزی: 09122088928 - 77486223 محدثه اشرفی اصفحانی: 09124384969‬ – ‪44890278 گلدوخت پیروزی:33173329 همراز میدان شهدا: 33132927‬ – ‪09126385131 ستاره طلایی مطهری: 88890743‬ – ‪09193066011 الهه هنر کیانشهر: 33605954‬ – ‪09129374708 طرح آفرینان فاطر: 09127261426 - 66914663

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.