آموزش جدید ترین روش های روز اروپا با تکنیک های مدرن

با مدرک رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفهای

SarAshpaz - - News -

انجمن تخصصی صنایع دوخت استان تهران آدرس: میدان هفت تیر- روبه روی مسجد الجواد - خیابان پشت مشهدی - پ 5 تلفن: 88811494

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.