سالاد نیکویس

SarAshpaz - - News -

مواد مورد نیاز

سینه مرغ )پخته و نواری خردشده( سیر )خردشده( کاهو )درشت خردشده( تخممرغ )آبپز( سیبزمینی کوچک

لوبیا سبز )پختهشده( گوجه گیلاسی زیتون بدون هسته

ریحان تازه )خردشده( جعفری تازه )خردشده( پیازچه تازه )خردشده( سرکه بالزامیک نمک و فلفل خردل روغن زیتون ۲00 گرم 1 حبه 100 گرم ۴ عدد )پخته و درشت خردشده( 6 عدد ۲00 گرم 100 گرم 150 گرم 1 قاشق سوپخوری 1 قاشق سوپخوری 1 قاشق سوپخوری 3 قاشق سوپخوری به میزان لازم ۲ قاشق چایخوری 9 قاشق سوپخوری

روش تهیه

یک بشقاب بزرگ انتخاب کرده و در یک قسمت آن کاهو بچینید. سپس به ترتیب 1 تخممرغ )از قبل پخته و هر کدام را به ۴ قسمت عمودی تقسیم شده(، سیبزمینی، لوبیا سبز )از قبل سر و ته آن را جدا کرده و با مقداری آب پختهشده(،گوجه گیلاسی، زیتون و مرغ را به دلخواه روی کاهو بچینید. جعفری، ریحان و پیازچه را روی مواد بریزید. بعد نمک و فلفل آن را اندازه کنید. 2 برای تهیه سس: سیر، سرکه بالزامیک، نمک، فلفل، خردل و روغن زیتون را درون 3 کاسهای ریخته و با هم مخلوط کنید. سس آمادهشده را روی مواد بریزید و سرو کنید. 4 ** در صورت تمایل میتوانید بهاین سالاد نخودفرنگی )پختهشده( بیفزایید. سارا خسرویان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.