نان مدرسه

SarAshpaz - - News -

مواد مورد نیاز

آرد )الکشده( شکر کره )نرمشده( مایه خمیر تخممرغ روغن مایع نمک وانیل آب ولرم پرالین شکلاتی زرده تخممرغ خامه صبحانه ۲00 گرم ۲0 گرم ۲0 گرم 1 قاشق چایخوری 1 عدد ۲ قاشق سوپخوری یکچهارم قاشق چایخوری یکهشتم قاشق چایخوری یکدوم پیمانه به میزان لازم 1 عدد 1 قاشق چایخوری

روش پخت

1 قاشق چایخوری شکر را به همراه مایه خمیر 1 و یکچهارم پیمانه آب ولرم مخلوط کرده و در دمای محیط قرار دهید تا حجم آن دو برابر شود. آرد، نمک و کره را درون کاسهای ریخته و به 2 وسیلهانگشت مخلوطکنید. سپس تخممرغ، وانیل، بقیه آب ولرم، بقیه شکر و مایه خمیر )عمل آمده( را به آن اضافه کرده و به وسیله دست حدود 10 دقیقه ورز دهید تا به شکل خمیر درآید و حالت چسبندگی نداشته باشد. کاسهای را با 1 قاشق سوپخوری روغن مایع 3 چرب کرده و خمیر را درون آن قرار دهید. بعد روی آن را با دستمال مرطوبی پوشانده و به مدت 60 دقیقه در دمای محیط استراحت دهید تا حجم آن دو برابر شود. خمیر را به چانههای 50 گرمی تقسیم کرده، سپس با استفاده از وردنهای هر چانه را به شکل بیضی به 4 طول 15 سانتیمتر باز کنید. بعد 1 قاشق چایخوری پرالین شکلاتی بادام زمینی روی آن گذاشته و خمیر را رول کنید و با استفاده از چاقویی شیارهایی روی آن ایجاد کنید. خمیر رولشده را در سینی فر که از قبل با بقیه روغن مایع چربشده، بگذارید و روی آن را با دستمال 5 مرطوبی پوشانده و به مدت 30 دقیقه دیگراستراحت دهید. خامه و زرده تخممرغ را درون ظرفي با هم مخلوط کنید و بهوسیله قلم مویی روي خمیر بمالید. سپس 6 سیني فررررا در طبقه وسط فر از قبلبلببا 180 درجه سانتي گراد گررممشده، حدود ۲0 دقیقه بگذارید تا بپزد. سرآشپز

بازآمدبویماه مدرسه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.