نکتهها

SarAshpaz - - News -

پیش از گذاشتن ماسک صورت خود را بشویید. برای پاکسازی بیشتر حمام کنید یا صورت خود را با یک بخور گیاهی مرطوب کنید. به یاد داشته باشید که در هنگام تهیه ماسک، به اندازه مصرف درست کنید؛ زیرا اگر میزان اضافی آن را برای دفعه دیگر نگه دارید، فاسد میشود و تاثیری نخواهد داشت. همچنین اگر ماسک را بیش از اندازه درست کرده، میتوانید مقدار اضافی آن را روی پوست بدن بگذارید؛ زیرا ماسکهای صورت، برای پوست بدن مفید هستند. هرگز ماسک را زیر چشم یا روی پلک نمالید و اطراف چشم را از بالای ابرو تا زیر چشم بهصورت دو دایره خالی بگذارید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.