بیف زوچینی

SarAshpaz - - News - راسته گوساله کدو سبز تیره کدو زرد سیر هویج گشنیز سس گلیز نمک و فلفل سیاه روغن زیتون ایمان دلقندی

مواد مورد نیاز

)خردشده( 150گرم )رشتهای خردشده( 1 عدد )رشتهایخردشده( 1عدد )ریزخردشده( ۲حبه )رشتهایخردشده( 1عدد )خردشده( 3گرم 30 میلی لیتر به میزان لازم 30 میلیلیتر

روش پخت

گوشت )از قبل به صورت نوارهای باریک 1 خردشده( را به نمک و فلفل آغشته کرده و به مدت 30 دقیقه در یخچال قرار دهید تا مزهدار شود. هویج، کدو سبز و کدو زرد )از قبل کدو و هویج 2 رابا رنده رشته کن، رشتهایشده( رابه مقدارینمک، فلفل و روغن زیتون )در حد چرب شدن مواد( و سیر )از قبل با لبه پهن چاقو له و ریز خرد شده( آغشته کنید. سبزیجات را در سینی فر بریزید و در طبقه وسط 3 فراز قبل با دمای ۲00 درجه سانتیگراد گرمشده، به مدت 10 دقیقه قرار دهید تا کمی نرم شود. تابهای را روی حرارت بالا قرار دهید. مقداری 4 روغن زیتون درون آن بریزید تا داغ شود. سپس گوشت مزهدار شده را داخل آن ریخته و به مدت 5 دقیقه تفت دهید تا پخته و ترد شود )در حین پخت آن را هم بزنید تا نسوزد(. سبزیجات کبابی را به مواد اضافه کنید. بعد 5 سس گلیز و گشنیز را به آنافزوده و به مدت ۲ دقیقه تفت دهید. سپس تابه را از روی حرارت برداشته و بیف را به ظرف سرو منتقل کنید. ** سس گلیز را میتوان به صورت آماده از فروشگاههای مواد خوراکی تهیه کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.