کاناپ انگشتی

SarAshpaz - - News - سمیه دیندار

مواد مورد نیاز

سینهمرغ )پختهشده( ساقه کرفس )پختهشده( جعفری )ریز خردشده( شوید )ریز خردشده( آبلیموترش سس مایونز ماست یونانی آووکادو )پوست کنده( نان تست نمک و فلفل 3 پیمانه 1 عدد یکسوم پیمانه یکچهارم پیمانه 1 قاشق سوپخوری یکسوم پیمانه یکچهارم پیمانه یکدوم عدد 10 عدد به میزان لازم

روش پخت

مرغ، کرفس، جعفری، شوید، آب لیموترش، سس مایونز و ماست را داخل کاسهای ریخته و با 1 هم مخلوط کنید. بعد نمک و فلفل آن را اندزاه کرده و مخلوط کنید. هسته آووکادو را جدا کرده و آن را با استفاده از چنگالی له کنید تا صاف شود. 2 5 برش نان تست را روی سطح صافی کنار هم چیده و به آرامی با پشت قاشقی آووکادو را به 3 صورت نازک روی آن پخش کنید. بعد بااستفادهاز قاشقی مخلوط مرغ را روی آن بمالید. سپس روی هر کدام یک نان دیگر قرار داده و کمی فشار دهید تا به مواد زیرین بچسبد. با استفاده از چاقوی تیزی هر نان را به اندازه یک انگشت برش زده و داخل بشقاب سرو چیده 4 و با شوید تزیین کنید. آووکادو یکیاز چند میوه حاوی چربیاست، اما جزء چربیهایاشباعنشده محسوب میشود.همچنین سرشار از ویتامین E،C و B است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.