حکایت ارزشها...

Setare Shargh - - صفحه اول -

گاهی خستگیها را میبینم، میفهمم زندگی چقدر پر از رنجه. گاهی گلهها زیاد میشه و دردا ناتموم. از هر چه بگذریم؛ نمیتونیم از تأثیر جامعه تو زندگی زوجا بگذریم. بهجای اینکه مدرنیته زندگی رو راحت کنه؛ انگار تو جامعه ما داره زندگیا رو سختتر میکنه. تو کلاسای دانشگاه؛ از بچهها میپرسیدم؛ چه ویژگیهایی...

گاهی خستگیها را میبینم، میفهمم زندگی چقدر پر از رنجه. گاهی گلهها زیاد میشه و دردا ناتموم. از هر چه بگذریم؛ نمیتونیم از تأثیر جامعه تو زندگی زوجا بگذریم. بهجای اینکه مدرنیته زندگی رو راحت کنه؛ انگار تو جامعه ما داره زندگیا رو سختتر میکنه. تو کلاسای دانشگاه؛ از بچهها میپرسیدم؛ چه ویژگیهایی رو واسه همسرتون در نظر دارید؟ جالب بود دخترا میگفتن پسری به درد میخوره که از خرج زندگی بربیاد؛ حداقل یه سایدبایساید بتونه بخره و... پسرا میگفتن: دختری به درد بخوره که کارمند باشه و ... جالبه ارزشها خیلی تغییر کرده. البته من مخالف پیشرفت و مدرنیته و تغییر برخی مسائل نیستم. اما کاش تو این مدرنیته ارزشهای آدما مدرن میشد و میفهمیدن تنها چیزی که باقی میمونه انسانیته. گاهی خودم تو این تلاطم جامعه میگم بسه شعار! گاهی به خودم میگم انسانیت شعاره؛ به خودم میام میبینم نه واقعیته وقتی تلویزیون جامعه؛ تبلیغاتش تماماً تجملیه وقتی تو فیلما ارزشها فقط تجملاته وقتی روی فرهنگ کار نمیشه وقتی مدرک دانشگاهی از بهترین دانشگاهها میشه شیشهپاککن. وقتی پستا به کسایی میرسه؛ اول مسکن خودشونو میسازن و با وقاحت توجیه میکنن. وقتی فخرفروشی در یه جامعه ارزش میشه. وقتی دردای ناگفته زیاد میشه. زندگی زوجای اون جامعه و نسلهای بعدشون میشه رنج. روز و شب میشه گذران سخت عمر. نفس کشیدن تو اون جامعه سخت میشه. کاش فرهنگ بسازیم. کاش مقلد خوبیا باشیم. کاش فرهیخته شیم. کاش...

حمیده رحیم پور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.