به توان آسمان شعر بگو...

ستاره شرق - الهه رامشینی : اداره بهزیستی شهرستان سبزوار در آذرماه سال جاری میزبان برگزاری جشنوارهای با محوریت شعر برای انسانهایی با دلها وسیع و توانهایی آسمانی است، جشنوارهای ملی با محوریت شعر برای افراد دارای معلولیت، جشنوارهای که پوسترش روز جمعه 14 مهرم

Setare Shargh - - صفحه اول - http://cnf.hsu.ac.ir/betavaneaseman

*جشنوارهای برای بازتاب صدای افراد خاموش جامعه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین رونمایی از پوستر جشنواره ملی شعر به توان آسمان گفت: این جشنواره منعکسکننده و بازتابدهنده صدای افراد خاموش جامعه خواهد بود. به گزارش دبیرخانه جشنواره، علی ربیعی در این مراسم که در مرکز نگهداری سالمندان در سبزوار برگزار شد...

*جشنوارهای برای بازتاب صدای افراد خاموش جامعه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین رونمایی از پوستر جشنواره ملی شعر به توان آسمان گفت: این جشنواره منعکسکننده و بازتابدهنده صدای افراد خاموش جامعه خواهد بود. به گزارش دبیرخانه جشنواره، علی ربیعی در این مراسم که در مرکز نگهداری سالمندان در سبزوار برگزار شد افزود: امیدواریم آحاد جامعه بهخصوص شاعران و هنرمندان بیشازپیش به افراد دارای معلولیت بپردازند و با هنر خود منعکسکننده صدای این قشر از جامعه که بهواقع قشر خاموش جامعه محسوب میشوند، باشند. ربیعی ضمن اظهار خرسندی از برگزاری جشنوارهای ویژه افراد دارای معلولیت، اظهار داشت: معتقدم انسانیت یک جامعه به میزان گوش سپردن به صداهای خاموش مانند صدای معلولین، سالمندان و محرومان است. وی ادامه داد: جامعهای را انسانی میگوییم که به همنوع خود خدمت کند و این موضوع میزان انسانیت یک جامعه را نشان میدهد.

*شعر، راهبردی برای شکوفایی استعداد معلولان رئیس اداره بهزیستی سبزوار نیز در حاشیه این رونمایی گفت: جشنواره ملی شعر به توان آسمان بهمنظور توجه آحاد جامعه به تواناییها و قابلیتهای «افراد دارای معلولیت»و ایجاد زمینه رقابت سالم برای شکوفایی استعدادهای ادبی نهفته توسط اداره بهزیستی سبزوار برگزار میشود.

مرضیه کسرایی فر هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد زمینه رقابت سالم برای شکوفایی استعدادهای ادبی نهفته «افراد دارای معلولیت» و ترغیب افراد دارای معلولیت به آفرینش آثار ادبی، بهویژه شعر، با ایجاد فضای نقادی و گفتمان ادبی برشمرد. دبیر جشنواره ملی شعر به توان آسمان ادامه داد: برگزاری جشنواره رقابتی شعر در گستره ملی در دو بخش ویژه «افراد دارای معلولیت» و آزاد و شعر و خاطرهخوانی دراماتیک در محدوده شاعران دارای معلولیت و راهیافتگان به جشنواره و افراد دارای معلولیت شهرستان از جمله محورهای این جشنواره است. وی افزود: همچنین قرار است نمایشگاه عکس جامعه دارای معلولیت شهرستان سبزوار در دو بخش عکاسان حرفهای شهرستان و افراد دارای معلولیت عکاس، نمایشگاه پوستر و تایپوگرافی شعر افراد دارای معلولیت، برگرفته از آثار شاعران برجسته کشور و نمایشگاه توانمندیهای هنری جامعه دارای معلولیت شهرستان نیز در حاشیه برگزاری این جشنواره در سبزوار برپا شود. دبیر جشنواره ملی شعر به توان آسمان خاطرنشان کرد: معتقدیم جشنواره شعر «به توان آسمان»، سنگ محک است و آغاز راهی سترگ برای بازتوانی و بازآفرینی و این جشنواره بر آن است تا این باورمندی را در افراد دارای معلولیت تقویت کند که میتوان نقصانها را به محرکی برای کمال و پیشرفت و تعالی تبدیل کرد. کسراییفر در ادامه یادآور شد: این جشنواره بهوسیله اداره بهزیستی سبزوار و با مشارکت اداره کل بهزیستی خراسان رضوی، دانشگاه حکیم سبزواری، شورای شهر و شهرداری سبزوار و نهادهای فرهنگی و هنری شهرستان سبزوار در نیمه اول آذرماه 96 برگزار میشود و علاقهمندان جهت شرکت و ارسال آثار به این جشنواره میتوانند به سایت جشنواره به آدرس زیر مراجعه کنند:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.