نماینده پرخاشگر

Setare Shargh - - صفحه اول - مهدی مقصودی

رفتار پرخاشگرانه و عجیب خانم هاجر چنارانی نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی در برابر دکتر سیدجواد حسینی، معاون سیاسی-امنیتی استانداری خراسان رضوی، مهمترین خبری بود که هفته گذشته در رسانههای محلی و استانی و حتی تا حدودی ملی مطرح گردید. هر چند که بعد از این اتفاق تأسفبار، موجی از اظهارنظرها و تحلیلهای گوناگون و متفاوت را در رسانهها شاهد بودیم ولی این رفتار آنقدر زشت و ناپسند بود که پرداختن به آن را خالی از فایده ندانیم:

1 - اشتباه در کلام و رفتار، امری است که برای هر یک از ما در هر موقعیت، جایگاه و رتبه احتمالی ممکنالوقوع است. مهمترین کاری را که میتوان جهت جبران اشتباه انجام داد، اقرار به اشتباه، عذرخواهی و در نهایت تلاش در جهت جبران اشتباه است؛ کاری که جناب آقای حسینی بلافاصله بعد از پی بردن به اشتباه خود در به کار بردن اصطلاح «خراسان غربی» با عذرخواهی از مردم نیشابور انجام داد و تلاش نمود تا اشتباه خود را جبران نماید ولی اظهارنظرهای خانم چنارانی بعد از رفتار نابخردانهاش در یک مراسم رسمی، نشان داد که نهتنها از کرده خود پشیمان نیست بلکه به آن افتخار نیز میکند. اگر فرض بگیریم که حق با خانم چنارانی بوده و سید جواد حسینی به نظر ایشان دچار گناه نابخشودنی شده است، چنانچه قرار باشد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.