ایجاد اشتغال برای 17 نابینای سبزواری

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس اداره بهزیستی سبزوار گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، سه میلیارد و 200 میلیون ریال تسهیلات اشتغال به17 نابینا و کمبینای این شهرستان در بخشهای دامپروری و خدمات پرداخت شد. وی اظهار کرد: از 586 نابینا و کمبینای دارای پرونده در اداره بهزیستی سبزوار، 20 نابینا در ادارت دولتی مشغول به کار هستند، 21 نفر از آنها دانشجو و 55 نفر دانشآموزند که از وسایل کمک توانبخشی و آموزشیرایگانبهرهمندهستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.