جشنواره ملی شعر به توان آسمان در سبزوار برگزار میشود

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس اداره بهزیستی سبزوار گفت: جشنواره ملی شعر به توان آسمان با رویکرد شکوفایی استعدادهای هنری معلولان، در نیمه نخست آذرماه جاری در این شهرستان برگزار میشود. مرضیه کسرایی فر افزود: هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد زمینه رقابت سالم و ترغیب افراد دارای معلولیت به آفرینش آثار ادبی، بهویژه شعر است. وی ادامه داد: برگزاری جشنواره رقابتی شعر در گستره ملی در دو بخش، ویژه افراد دارای معلولیت و آزاد، برپایی نمایشگاه عکس و توانمندیهای هنری جامعه معلولان از محورهای این همایش ملی است. رئیس اداره بهزیستی سبزوار با اشاره به جمعیت 6 هزار نفری معلولین تحت حمایت این سازمان در سبزوار، افزود: تلاش میشود با برگزاری این همایش در راستای تغییر نگرش آحاد جامعه به معلولان گام مثبتی برداشته شود. فرماندار ویژه سبزوار نیز گفت: این جشنواره با هدف فرهنگسازی و تغییر نگرش آحاد جامعه به موضوع معلولیت و معلولان برگزار میشود که در تغییر نگرش مردم به توانایی معلولین و ایجاد نگرش مثبت نسبت به این افراد کمک میکند. احمد برادران افزود: ارتقاء سطح آگاهی عمومی، توانمندسازی افراد دارای معلولیت و برابر سازی فرصتها از رویکردهای مهم اداره بهزیستی است و برگزاری این جشنواره نیز همسو با این رویکرد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.