افزایش 15 درصدی تولید ماهی در سبزوار

Setare Shargh - - احوالشهر -

مسئول شیلات جهاد کشاورزی سبزوار گفت: در 6 ماه نخست سال جاری هزار و 530 تن ماهی سردابی و گرمابی در این شهرستان تولید شد که نسبت به مدت مشابه 15 درصد افزایش نشان میدهد. احمد کامران منش اظهار کرد: از این میزان تولید، هزار و 330 تن ماهی سردابی است که برای آن پنج میلیون و 700 هراز قطعه بچه ماهی ذخیرهسازی شد. وی ادامه داد: همچنین با رهاسازی 60 هزار قطعه ماهی گرمابی 200 تن گوشت ماهی تولید شد. کامران منش با اشاره به اینکه 112 استخر پرورش ماهی در شهرستان سبزوار فعال است، گفت: پیشبینی میشود تا پایان سال جاری سه هزار و 300 تن ماهی سردابی و گرمابی در این شهرستان تولید شود. وی با بیان اینکه در چهار سال متوالی شهرستان سبزوار با 34 درصد کل تولید آبزیان خراسان رضوی، مقام نخست تولید ماهی را در این استان کسب کرده، افزود: هماینک متوسط سرانه مصرف ماهی در سبزوار هشت کیلوگرم است که این میزان در سال 1380 حدود 100 گرم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.