روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و پاسداشت نثر فارسی هفتمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی در زادگاهش برگزار شد.

Setare Shargh - - احوالشهر - حمید دلاوری

بارزترین جنبه تاریخ بیهقی، ایمان او به راستی است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به هفتمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی نوشت: بارزترین جنبه تاریخ بیهقی، ایمان او به راستی و حقیقت جویی است. سیدعباس صالحی در پیام خود که توسط مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی قرائت شد، آورده است: در میان ستارگان پرفروغ ادب فارسی و در میان اندیشمندان بزرگ ایرانی، بیگمان ابوالفضل بیهقی نویسنده گرانسنگ تاریخ بیهقی جایگاهی درخور دارد. در این پیام آمده است: روش تاریخنویسی بیهقی بر پایه شیوه دقیق علمی، راست گویی و ثقه بودن گویندگان به مثابه معیار درست گردآوری اخبار، بیان بیمحابای رفتار شایسته و ناشایستۀ کارگزاران غزنوی بر پایه سنجش کردار نیک و بد، استوار است. در بخش دیگری از پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: بارزترین جنبه تاریخ بیهقی در عرصه تاریخنگاری، حقیقت پژوهشی ابوالفضل بیهقی و ایمان او به راستی و حقیقت جویی است و از سوی دیگر در عرصه ادبیات این کتاب به مثابه نمونه اعلای نثر فارسی در نهایت هنر و حکمت نگاشته شده که هم به خواننده لذت ارزانی میکند و هم موضوعی تاریخی را در نهایت زیبایی و دلنشین بیان میکند. در ادامه پیام آمده است: نثر بیهقی به طبیعت کلام فارسی بسیار نزدیک هست و الگویی است در نثرنویسی، که شمار بسیاری از نویسندگان پس از او در مسیر هموار او گامبرداشتهاند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزوده است: ابوالفضل بیهقی نویسندهای است که بدون آنکه حکیمانه سخن براند به ما حکمت میآموزد بدون آنکه در پی زیبایی آفرینی باشد خواننده را با دنیایی زیبا در پیوند قرار میدهد و بدون آنکه بخواهد حقیقتی را به خواننده القا میکند، بیش از هر نویسندهای حقیقتگو، حقیقتجو و حقیقتباور است. صالحی افزوده است: از این روست که اگر بگوییم ابوالفضل بیهقی پدر نثر فارسی است سخن به گزافه نگفتهایم و اگر بر این باور باشیم روز ابوالفضل بیهقی، روز نثر کلاسیک فارسی است به درستی سخن راندهایم. شایسته است مقام و جایگاه ابوالفضل بیهقی را پاس بداریم چرا که پاسداشت نثر او پاسداشت اندیشه و خردورزی است. وی آورده است: اینجانب به عنوان خادم فرهنگ و اندیشه برخود لازم می دانم مراتب سپاس و قدردانی خود را از برگزاری هفت دوره همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی در روز اول آبان ماه به مراکز عالی، دانشگاهی و اجرایی شهر سبزوار ارزانی داشته و به همه دست اندرکاران برگزاری این همایش ارزشمند درود میفرستیم و امید داریم همواره در مسیر ارتقای فرهنگ و اندیشه ایرانی اسلامی خود گام برداریم و طنین زیبای فرهنگ سرزمینمان با زیباییهای برآمده از نثر فارسی به گوش همگان برسد.

نواختن زنگ بیهقی در مدارس سبزوار

همزمان با نخستین روز آبان «روز ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی» زنگ بیهقی در مدارس شهرستان سبزوار نواخته شد. رئیس آموزش و پرورش سبزوار در این مراسم گفت: این شهر از شهرهای کهن خراسان با فرهنگ و پیشینه غنی است که گنجینه ارزشمندی از مفاخر و رویدادهای تاریخی را در خود جای داده و بزرگداشت ابوالفضل بیهقی برای هفتمین سال در راستای تکریم این مفاخراست. ابوالفضل بیهقی شخصیت مشترک کشورهای فارسی زبان است رایزن فرهنگی سفارت افغانستان در ایران گفت: ابوالفضل بیهقی پدر نثر فارسی شخصیت مشترک میان کشورهای فارسی زبان سطح منطقه است و وجود این شخصیت تاریخی پیوند عمیقی از لحاظ فرهنگی میان کشورهای ایران و افغانستان ایجاد کرده است. شفیق شرق اظهار کرد: برگزاری مراسم بزرگداشت، نقش مهمی در شناسایی ابعاد مختلف شخصیت ابوالفضل بیهقی به جهانیان دارد و کشورهای فارسی زبان باید هرساله در روز نخست آبان ماه مراسم بزرگداشت پدر نثر فارسی را برگزار کنند. رایزن فرهنگی سفارت افغانستان ادامه داد: با برجستهسازی نقاط مشترک فرهنگی میان کشورهای فارسی زبان، توطئه کشورهای استکباری در ایجاد اختلاف بین این کشورها از بین میرود. وی پاسداری و حراست از فرهنگ دیرینه کشورها را مهمترین عامل جلوگیری از نابودی فرهنگها ذکر و بیان کرد: پاسداری نکردن از این فرهنگ غنی سبب میشود کشورهای غربی و استعمارگر بر امور فرهنگیغلبهکنند.

بیهقی جایگاه رفیعی در کشور تاجیکستان دارد

رایزن فرهنگی جمهوری تاجیکستان در ایران در این همایش گفت: ابوالفضل بیهقی، جایگاهی رفیع در میان مردم تاجیکستان دارد و 2 کشور دارای مشترکات فرهنگی زیادی هستند که این موضوع سبب ارتباط زیاد میان ایران و تاجیکستان شده است. یوری بایف مرادجان افزود: کشورهای فارسی زبان نیز همچون جمهوری اسلامی ایران، باید با برگزاری همایش بزرگداشت بیهقی از خدمات پدر نثر فارسی پاسداری کنند. وی ادامه داد: زیبایی زبان مادری در کتاب بیهقی نمایان است و مردم کشور تاجیکستان همانند مردم ایران مقام و منزلت بیهقی را گرامی میدارند.

شاهکار بیهقی روایتگاری تاریخ زنده ایران است

عضو هیات علمی دانشگاه اراک نیز گفت: برجستگی ویژه بیهقی این است که تاریخنگاری تاریخ ایران با ابوالفضل بیهقی آغاز میشود. ابوالفضل حری افزود: بیهقی تاریخ اسطورهای و افسانهای ایران را با تاریخ داستانی پیوند داده چنانکه شاهنامه فردوسی روایتگری تاریخ حماسی و شاهکار بیهقی این است که روایتگار تاریخ زنده ایران است. وی ادامه داد: فرهنگ تاریخ نگاری با ابوالقضل بیهقی وارد زمان شد وی فرهنگ ایرانی را از طریق کتاب تاریخ بیهقی وارد عرصه زمان کرد. دبیر علمی این همایش و عضو هیأت علمی گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری هم گفت: ابوالفضل بیهقی یک از مشاهیر ادبی بزرگ ایران و احیا کننده نثر فارسی است که نیازمند معرفی و شناساندن بیشتر به جامعه علمی کشور است.

پیگیری برای ثبت تاریخ بیهقی در میراث فرهنگی یونسکو رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: تاریخ بیهقی، سرشاراز نصیحت و اندرز، اخلاق و عبرت است و ثبت این اثر ارزشمند تاریخی در میراث فرهنگییونسکوپیگیریمیشود. جواد حدادنیا افزود: این کتاب تاریخی متعلق به تمامی جامعه جهانی است و ثبت آثار فرهنگی نقش مهمی در پاسداری از سرمایههای معنوی کشور دارد. وی ادامه داد: ابوالفضل بیهقی به عنوان پدر نثر فارسی، نقش مهمی در ایجاد و ماندگاری زبان فارسی دارد و نامگذاری یک روز در تقویم سالیانه کشور در انتظار تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد.

بیهقی بنیانگذار ادبیات غیرداستانی است

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: یکی از مهمترین ارزشهای تاریخ بیهقی توجه به جزئیات رویدادها است لذا ابوالفضل بیهقی بنیانگذار ادبیات غیرداستانی است. علی اصغر سیدآبادی افزود: ابوالفضل بیهقی از احیاکنندگان نثر فارسی و یکی از مورخان برجسته تاریخ ایران است در تاریخ بیهقی پیامها به صورت دقیق به مخاطب منتقل میشود. وی به جایگاه تاریخ ادبیات فارسی اشاره و بیان کرد: در حوزه شعر چهرههای درخشان در ادبیات فارسی وجود دارند.

ضرورت تشکیل انجمن مفاخر فرهنگی در سبزوار

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه شمار زیادی از مفاخر و بزرگان عرصه علم و ادب کشور از دیار سبزوار برخاستهاند، تشکیل انجمن مفاخر و آثار فرهنگی در این شهرستان ضروری است. سیدسعید سرابی افزود: این شهرستان زادگاه بزرگان و مفاخری چون ابوالفضل و ابوالحسن بیهقی، خواجه نظام الملک طوسی، عطاملک جوینی، حاج ملاهادی سبزواری، دکتر علی شریعتی، حمید سبزواری و مرجع عالیقدر آیت ا... حاج عبدالاعلی سبزواری است که هر یک چون ستارهای در پهنه آسمان علم و ادب ایران میدرخشند. وی ادامه داد: ثبت یک روز ملی در تقویم رسمی کشور به نام یکی از مفاخر این شهرستان ضروری است که بهترین شکل آن نامگذاری اول آبان ماه به نام ابوالفضل بیهقی، پدر بلامنازع نثر فارسی است. رونمای از تمبر پیشنهادی یادبود ابوالفضل بیهقی، بیهقیخوانی، اجرای موسیقی آیینی و نمایش نقل عشق و اجرای مسابقه آوای حسنک برخی از برنامههای جانبی هفتمین همایش ملی ابوالفضل بیهقی بود.

از این روست که اگر بگوییم ابوالفضل بیهقی پدر نثر فارسی است سخن به گزافه نگفتهایم و اگر بر این باور باشیم روز ابوالفضل بیهقی، روز نثر کلاسیک فارسی است به درستی سخن راندهایم. شایسته است مقام و جایگاه ابوالفضل بیهقی را پاس بداریم چرا که پاسداشت نثر او پاسداشت اندیشه و خردورزی است.

ثبت یک روز ملی در تقویم رسمی کشور به نام یکی از مفاخر این شهرستان ضروری است که بهترین شکل آن نامگذاری اول آبان ماه به نام ابوالفضل بیهقی، پدر بلامنازع نثر فارسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.