این اشتباه عجیب!

Setare Shargh - - صفحه اول - مهدی مقصودی

1 - در سال نودویک با مصوبه شورای شهر سوم و توسط شهرداری سبزوار، تالار شهر سبزوار درحالیکه فعال بود و توسط پیمانکار با بیست نفر کارگر اداره میشد، تعطیل شد و با تغییر کاربری و صرف صدها میلیون تومان هزینه در سال نودوسه -در شورای چهارمافتتاح گردید. حال بعد از گذشت بیش از سه سال از آغاز به کار رسمی موزه، شهرداری سبزوار تصمیم گرفته است موزه شهر را به سالن سرپوشیده جنب کتابخانه ناوی انتقال دهد. تاکنون هیچ اظهارنظر رسمیای توسط شهردار و یا روابط عمومی شهرداری، جهت توضیح دلیل اینچنین تصمیمی بیان نشده است ولی شنیدههای غیررسمی در شهرداری حاکی از این مسئله است که: الف( موزه شهر در مکان فعلی بازدیدکننده زیادی ندارد و با انتقال آن به خیابان انقلب مشکل مخاطب حل خواهد شد. ب( با برگرداندن تالار شهر به کاربری قبلی خود، درآمدی پایدار برای شهرداری حاصل خواهد شد. 2 - هرچند که تلشهای ستاره شرق جهت مصاحبه مستقیم و بدون واسطه با شهردار، تاکنون بینتیجه بوده است و شهردار نیازی نمیبیند که پاسخگوی خبرنگاران ستاره شرق باشد ولی چقدر خوب بود که شهردار سبزوار، شخصاً و بدون واسطه پاسخگوی عملکرد خود بود؛ ستاره شرق همچنان منتظر است تا شهردار پاسخگوی سؤالات متعدد این رسانه باشد. 3 - یکی از مهمترین دلایل انتخاب تالار شهر بهعنوان مکان موزه شهر، قرار گرفتن در مسیر ورودی به سبزوار بوده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.