روشنایی و تاریکی

Setare Shargh - - شهروند - علیرضا سپهرآرا روانشناس بالینی

غزل خانم الآن بیش از بیست روز سن داره. تو برنامه خواب سحر خانم، با تمام تحقیقاتی که کرده بودیم به یه سری مشکلت خوردیم که هنوز ادامه داره؛ و انشاا... به اونها در کتابم اشاره خواهم کرد. به همین علت با تجربیات به دست آورده از تربیت سحر خانم، برای غزل خانم تحقیقات بیشتری کردیم و برنامههایی در دستور کار داریم. فعلً با توجه به سن غزل خانم، کاری که باید بکنیم اینه: بچه باید از این سن به بعد، کمکم به تفاوت شب و روز پی ببره. البته معنیش این نیست که مزاحمتی برای خوابش ایجاد بشه. چون باید بیش از شونزده تا بیست ساعت در روز بخوابه. اما باید نکات خاصی رو رعایت کنیم. باید حواسمون باشه در رفتار و گفتار و محیط، بین روز و شب تفاوت ایجاد کنیم. وقتی شب میشه: باید چراغها رو خاموش کنیم تا بچه بفهمه که هوا تاریک شده؛ یعنی ساعت نه شب چراغها خاموش بشه. صداهای خونه کم بشه. هم تلویزیون خاموش بشه هم در حضور بچهها طوری حرف بزنیم که با حرف زدن در روز فرق داشته باشه. از ور رفتن و بازی کردن با بچه کاسته بشه. حتی نصفهشب اگه خواستیم پوشک بچه رو عوض کنیم چراغخواب روشن کنیم و تاریکی خونه رو حفظ کنیم. با اومدن روز همهچیز فرق کنه، اجازه بدیدم نور خورشید به زندگی گرما بده، حرف بزنیم، شاد باشیم، تحرک داشته باشیم و با بچه بیشتر بازی کنیم. با همین کارهای ساده بچه بهمرور متوجه تفاوت تاریکی و روشنایی میشه و حس میکنه دنیا دو حالت داره: روشنایی؛ تاریکی. نعمت برق چیز خیلی خوبیه؛ اما بعضی از ما پدر و مادرها که سر استفاده از فضای مجازی اصرار داریم که بچه، فرهنگ استفاده درست از فنّاوری رو نداره، خودمون هنوز بلد نیستیم از فنّاوری استفاده کنیم. اون هم فنّاوری ساده برق و تلویزیون؛ که بیش از صد سال از عمرشون میگذره. باباهه تا ساعت دوی نصف شب فیلم میبینه و با رعایت نکردن نکاتی مثل استفاده از گوشی و اتاق جدا، مزاحم بقیه میشه، اون وقت میگه: نمیفهمی استفاده از گوشی زمان داره؟ با اومدن برق به ایران، روز از دیار ما کوچ کرد. کافیه ساعت دوی شب یه سری به شهرهای بزرگ، مخصوصاً تهران بزنید، اونم نزدیکیهای عید. بعد به خودمون میگیم: «ملت گلوبلبل. اهل عشقوحال و شبزندهدار.» « وقتی خفاشها خوابند، شیرهای درنده، از صحرا لذت میبرند.» «آلمانیها دنیای فنّاوری رو فتح کردند و ما راز تاریکی رو.» البته بزرگترها میتونند از سکوت شب لذت ببرند، درس بخونن، عبادت کنند و ... اما با رعایت فرهنگ درست. مثلً: بچهها متوجه نشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.