سرقت مسلحانه از بانک صادرات در سبزوار

Setare Shargh - - احوالشهر -

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری سبزوارگفت: یکی از شعب بانک صادرات چهارشنبه گذشته مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت. حسین میردشتی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سارقان 2 نفر بودند که با تهدید اسلحه کلاش با ورود به بانک صادرات در خیابان شهید خوشبین اقدام به سرقت کردند. وی با اشاره به اینکه عملیات شناسایی و دستگیری سارقان در حال انجام است، اظهار کرد: سارقان مبلغ 10 میلیون و 800 هزار تومان به سرقت برده و از محل متواری شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.