تولید 9 هزار متر فرش دستباف در غرب خراسان رضوی

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس اتحادیه بافندگان فرش سبزوار با اشاره به فعالیت چهار هزار بافنده بافندگان فرش در شهرستانهای سبزوار، داورزن و خوشاب گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 9 هزار متر فرش دستباف در این منطقه تولید شد. علیاصغر عسکری افزود: این فرشها در سه طرح سنتی قدیمی، نائین و تبریز در شکلهای گلیم فرش، قالیچه، ظریف باف، پادری، گبه، فرشهای تزئینی و بزرگ پارچه تولید میشود. رئیس اتحادیه بافندگان فرش سبزوار یکی از مشکلات بافندگان فرش را نداشتن بیمه دانست و افزود: هماینک یک هزار و 80 نفر از بافندگان فرش این منطقه بیمه تأمین اجتماعی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.