سال سیاست و امید

سبزوار در سالی 1396

Setare Shargh - - یادداشت -

آغاز سال 96، همزمان بود با شروع تحرکات انتخاباتی پنهان. نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا، شروع به فعالیت کرده بودند و هرچند «تبلیغات» به صورت علنی اتفاق نمیافتاد، اما محافل و مجالس زیادی با این موضوع شکل میگرفت. هرچند در عرصه انتخابات ریاستجمهوری، با توجه به احتمال بالای موفقیت مجدد حسن روحانی، التهاب کمتری اتفاق میافتاد، اما در این مورد هم تشکیلات و سازماندهیهای لازم در حال انجام بود. گاهی دید و بازدیدهای عید هم رنگ سیاسی به خود میگرفت و در واقع همه چیز در شهر، به این دو انتخابات ربط پیدا میکرد. متأسفانه به خاطر بافت سنتی موجود در فرهنگ منطقه و دیدگاههای غیر تشکیلاتی و غیر حزبی در میان عامه مردم، نامزدها و فعالان انتخابات حتی در مورد شرکت در مجالس عزا و عروسی هم وقت و انرژی صرف میکردند. روزهایی که حتی سبزواریها برایش جملۀ کنایی ساختند: «اگه قُراره بمیری، دِهِم انتخابات بمیری، چار ته آدم وِم عزات میِن!» ریاستجمهوری با وجود آنکه سبزوار در خراسان بود و نزدیک به مشهد، اما سبزواریها به تفکری رأی دادند که موافق آن بودند نه به کسی که نزدیکشان بود. این انتخابات معنای بزرگی هم داشت. به هر حال نامزدِ مشهدی، نماینده بسیاری از تفکرات بود: لغو کنسرت، لغو سخنرانی، عکس با تتلو، برخورد قضایی و .... با آنکه مدیریت استان خراسان، همچنان از این نگاه تبعیت میکند اما سبزواریها همپای تمام کشور، با رأی خودشان این پیام را ارائه کردند که این نگاه را نمیپسندند. هرچند .... به هر حال حسن روحانی، همان کسی که سبزواریها هم به او رأی داده بودند، به ریاستجمهوری انتخاب شد. هرچند با توجه به شرایط سازماندهی شده و رویکرد تبلیغاتچیهای طرف مقابل ـ که الآن دیگر جای بحث در مورد آن نیست ـ در روستاها و مناطقی که به اطلاعات، دسترسی کمتری داشتند، روحانی رأی کمتری آورد، اما در مجموع و با همه بسیجی که برای امکانات و تریبونها انجام گرفته بود، سبزواریها از پس انتخابات بر آمدند و حرفشان را واضح و روشن زدند. البته هنوز به طور کامل شنیده نشدهاند و در بعضی بخشهای سبزواری، انگار کسی دیگر رئیسجمهور است! از این بحث هم بگذریم... شوراهای اسلامی، شهرها و روستاها

انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در کل شهرستان سبزوار، در عین رقابتی بودن، شرایط کاملاً خاصی را هم تجربه کرد. درخواست امام جمعه شهر و کاظم کرامت، در مورد بررسی تخلفهای انجام شده در انتخابات و گزارشهای مردمی، انتخابات را با چالش مواجه کرد. البته این چالش با بررسی، بازرسی و اعلام نتیجه خاتمه یافت اما سنگ بنای مسائل مهمی برای انتخاباتِ بعدی و در کل هر انتخاباتی در سطح محلی گذاشته شد. هرچند از نظر قانونی و با نظر قطعی مراجع نظارتی، انتخابات شهر سبزوار تأیید شد ولی به هر حال مردم سبزوار به خوبی در جریان قرار گرفتند که چه مسائلی در جریان انتخابات این دوره شکل گرفت. شهرهای روداب و ششتمد نیز شرایط خودشان را در این انتخابات داشتند. قلعهنو روداب شرایط انتخابات قبلی خود را به طور تقریبی تجربه کرد اما در ششتمد تجربهای کاملاً متفاوت اتفاق افتاد. ششتمد تنها شهر غرب خراسان رضوی بود که لیست امید، در آن رأی قاطع به دست آورد. تشکیلات سازماندهی شده در ششتمد به خوبی توانست با برگزاری جلسات، سخنرانیها و فعالیت مجازی و مکتوب، رأی مردم شهر را به دست بیاورد که 4 کرسی از 5 کرسی شورا را به دست آورد. در انتخابات روستاها، به طور تقریبی، همان روند گذشته تکرار شده و با همان شکل سنتی، شوراهای روستا هم انتخاب شدند و به مسند نشستند. انتخاب شهردارها

سه شهرِ شهرستان، در ماههای پس از انتخابات درگیر انتخاب شهردار بودند. شورای اسلامی شهر سبزوار ابتدا از میان 5 گزینه و بعد از میان 3 گزینه به بررسی برای انتخاب شهردار پرداخت. در نهایت مجموع بررسیها، شورای شهر را به دو گزینه رساند که اختلاف نظر شدید میان اعضا، حتی باعث ایجاد آبستراکسیون شد. 4 عضو شورا در مقابل خواسته 5 عضو دیگر، مقاومت میکردند. عاقبت با حضور قاسم حسینزاده، عضو چهار دوره شورا ـ که این دوره در انتخابات شرکت نکرده بود ـ قضیه ختم و شهردار انتخاب شد. در شهر ششتمد در ادامه همان فعالیت تشکیلاتی، گزینههای شهرداری معرفی شدند و از 17 گزینه، طی سه مرحله برنامه دریافت شد. در نهایت با انجام مصاحبه و بررسی سه گزینه نهایی باقی ماندند. منتخبین شورا با پشتیبانهای فکری خود که پیش از انتخابات، عامل تشکیل سازماندهی لیست امید بودند، به مشورت نشست و در نهایت یک گزینه اصلاحطلب به عنوان شهردار ششتمد معرفی شد. انتخاب شهردار روداب، بیش از دو شهر دیگر طول کشید و در این میان چالش ژن خوب هم طرح شد. در این شهر، نهادهای قدرت، سعی بر چانهزنی و تأثیرگزاری داشتند و هر بار، در این کشاکش، قدرت یک گروه، بیشتر میشد. در نهایت کسی که در تمام مدت چند ماه بررسیهای شورا، حتی به عنوان گزینه مطرح نشده بود، به عنوان شهردار شهر قلعهنو روداب معرفی شد. وضعیت مدیران در ارتباط با دولت

در سال 96 تغییرات مدیریتی زیادی در شهرستان اتفاق نیفتاد. در این میان تغییر مدیریت دانشگاه حکیم سبزواری و ریاست اداره برق، از دیگر تغییرات مهمتر بودند. شهدای مدافع حرم

در سالی که نام و وجود نحس جریانهای تکفیری از نقشه سوریه و عراق پاکسازی میشد، سبزواریها باز هم میزبان تشییع جنازه شهدای مدافع حرم بودند. پیکر شهید مهدی موحدنیا با تابوت گلگون به سرزمینشان بازگشت و مردم شهر نیز به شایستگی و با شکوهی به یادماندنی از قهرمانان شهر استقبال کردند. حوزه فرهنگ هرچند مسئولان حوزه فرهنگی سبزوار در سال 96 چندان تقلا و تلاشی از خود به نمایش نگذاشتند، اما فعالان فرهنگی، به خوبی توانستند از عهده کار خودشان بربیایند و در این سال اتفاقات خوبی در حوزه فرهنگ افتاد: 1. کتابها: در سال 96، کتابهای زیادی از نویسندههای سبزواری منتشر شد و برای بعضی از آنها رونمایی نیز برگزار شد. از جمله این کتابها: • از مزرعه بیا پدر: حسین خسروجردی • هشت میلیمتر از انقلاب: محمد اصغرزاده • باغ باقی: علی ششتمدی، الهه رامشینی، نوراله رضوی • شبهای بدون ماه: فرزانه فرهبد • شهر.... آورد: نویسندگان انجمن داستانی کویر )سهشنبهها کتابخانه حاج ملاهادی(

2. تئاتر: سال 96 سال تئاتری خوبی نیز بود. در این سال این نمایشها برای مردم سبزوار به نمایش درآمدند: • آخرین مروارید • ناپلئون کشی • معرکه در معرکه • طوطی مرده • مخزن • والس مرده شوران

3. گالریهای نقاشی و عکس: در سال 96 موفقیتهای خوبی هم در زمینه برگزاری گالریهای مختلف شکل گرفت.

4. موسیقی: دو آموزشگاه داروگ و سُرنا سال فعالی در حوزه موسیقی داشتند. سفر گروه داروگ به آمریکای جنوبی از جمله موفقیتهای هنرمندان عرصه موسیقی بود.

5. نمایشگاه کتاب: چندین نمایشگاه کتاب در این سال برگزار شد که البته طی پروندهای مفصل در شمارههای آینده، به موارد قانونی این نمایشگاهها خواهیم پرداخت. مهمتر از نمایشگاهها، در این سال، دولت تصمیم به پرداخت یارانه به فروشندگان کتاب گرفت. به این ترتیب یک نمایشگاه دائمی به مدت چند ماه در تمام کتابفروشیهای شهر به راه افتاد که هر خریداری، میتوانست طی آن تا سقف 100 هزار تومان کتاب خریداری کند و بین 10 تا 20 درصد از هزینه آن را دولت به صورت یارانه پرداخت نماید. اتفاقی پسندیده که باعث تزریق حیاتی دوباره به جان کتابفروشیهای شهر شد. 6. صدمین شماره ستاره شرق: هفتهنامه ستاره شرق، توانست در سال 96 به صدمین شماره خود برسد. این در حالی است که تمام این شمارهها به صورت منظم چاپ و منتشر شدند. این موفقیت مهم در جایی خود را نشان میدهد که حال و روز وخیم نشریات و مطبوعات شهر را بدانیم و با سختیهای کارشان به خوبی آشنا شویم.

7. سال 96، بیهقنامه هم منتشر شد. بیهقنامه یک فصلنامه با گستره توزیع کشوری است که مرکز انتشار و پخش آن سبزوار است. شماره اول بیهقنامه به صورت اختصاصی به مقالاتی در مورد ابوالحسن بیهقی پرداخت و شماره دوم نیز که در روز بزرگداشت حاج ملاهادی سبزواری رونمایی شد، به شخصیت این عارف و فیلسوف سبزوار اختصاص داشت. حرف آخر

سال 96 با تمام پستی و بلندیهایش بر ما سبزواریها هم گذشت. تجربه نشان داده که هیچگاه پای برنامهریزیهایمان برای سال بعد نمیمانیم، از تجربههای سالهای قبل درس نمیگیریم و معمولاً آرزوهایمان برای داشتن «سالی خوب» زیاد به نتیجه نمیرسد؛ اما از قدیم گفتهاند «آدمی به امید» زنده است. پس ما هم امید داریم سال 97، با کمک تمام اتفاقات خوب و مهمتر از آن، آگاهی و همت خودمان، به سالی سرشار از تجربههای خوب و لذت بخش تبدیل شود.

البته هنوز به طور کامل شنیده نشدهاند و در بعضی بخشهای سبزواری، انگار کسی دیگر رئیسجمهور است! تشکیلات سازماندهی شده در ششتمد به خوبی توانست با برگزاری جلسات، سخنرانیها و فعالیت مجازی و مکتوب، رأی مردم شهر را به دست بیاورد که 4 کرسی از 5 کرسی شورا را به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.