مردم از تولیدات کارگر ایرانی حمایت کنند

Setare Shargh - - احوال شهر -

امامجمعه سبزوار با گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر گفت: مردم با همت در خرید کالای داخلی، از تولیدات کارگر ایرانی حمایت کنند. حجتالاسلاموالمسلمین غلامرضا مغیسه در خطبههای نماز جمعه سبزوار با اشاره به نامگذاری شعار سال به نام حمایت از کالای ایرانی افزود: تحقق این شعار منجر به رونق تولید و اشتغال در کشور میشود. وی اظهار کرد: کارگران از اقشار محروم و مستضعف جامعه هستند که نیاز به توجه ویژه دولت دارند. امامجمعه سبزوار خاطرنشان کرد: کارفرمایان و تولیدکنندگان باید نسبت به کارگران با مهربانی رفتار کرده و با سعهصدر در رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی این طبقه محروم توجه کنند و کارگران نیز باید با رغبت بیشتر به کار و ارائه کار باکیفیت، زمینه رونق تولید و رشد اقتصادی را فراهم نمایند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.