تا زمانی که به تولیدات بومی باور نداشته باشیم نمیشود از آن حمایت کرد

Setare Shargh - - صفحه اول -

کریم عامری متولد سال 1320 روستای خانخودی از توابع بخش بیارجمند شهرستان شاهرود در استان سمنان است. قبل از وقوع انقلاب اسلامی وارد عرصه صنعت شد و باوجود سن کم در این عرصه صاحبنام و شهرت گردید. انقلاب که شد احساس وظیفه میکند و برای خدمت به مردم وارد عرصه تولید محصولات صنعتی میشود. او از یک تعمیرکار و تراشکار صرف به تولیدکنندهای کارآفرین در عرصه صنعت تبدیل میشود و از نخستین کسانی است که در شرایطِ نبودِ امکانات، پا در شهرک شماره یک صنعتی سبزوار میگذارد. فرزندانش نیز راه پدر را رفتهاند و در کنار تحصیلات عالی در عرصه صنعت نیز حرفی برای گفتن دارند. کریم عامری از پیشکسوتان عرصه صنعت در سبزوار است و امروز بسیاری از افرادی که در این عرصه نامی دارند بهنوعی نام و شهرت خود را مدیون این مرد بزرگ هستند. ستاره شرق بهعنوان یک رسانه مردمی و در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.