سهم ادبیات فرانسه در ادبیات معاصر ایران انکار ناپذیر است

Setare Shargh - - صفحه اول -

اولین بار است کتایون شهپرراد، در خواست گفتوگو را میپذیرد. عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه حکیم سبزواری، دعوت ما را پذیرفت و ما به بهانۀ کتاب جدید، به گفتوشنودی دلنشین با ایشان نشستیم. آذین حسینزاده و کتایون شهپرراد دو عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری، کتاب «وسوسۀ آنتونیوس قدیس» اثر گوستاو فلوبر را ترجمه کردند که توسط انتشارات نیلوفر هم منتشر شده است. انتشارات نیلوفر را فعالان حوزه علوم انسانی به خوبی میشناسند و میدانند اگر کتابهای ترجمه و تألیف شده توسط این زوج، بارها توسط انتشارات نیلوفر چاپ و منتشر شده، حتماً دلیل مهم و اساسی دارد.

• شما آثار متعددی در حوزه ادبیات و رمان از زبان فرانسه به فارسی برگرداندید. چه شد که «وسوسۀ آنتونیوس قدیس» را برای ترجمه انتخاب کردید؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.