چهار قول

رئیس جمهور در جمع مردم سبزوار تعهد داد، دولت پروژههایش را در منطقه تکمیل خواهد کرد

Setare Shargh - - صفحه اول - علی ششتمدی

جسارت

اولین و بارزترین نکته اجرایی در برگزار مراسم استقبال مردم سبزوار از حسن روحانی، جسارتهای کمنظیر در برگزاری مراسم. این جسارتها میتواند مربوط به جوانانی باشد که در عرصه مدیریتی کار، ورود کردند و یا همچنین میتواند محصول تصمیمگیری فرمانداری مبنی بر سپردن کار به کسانی باشد که به صورت ویژهتر و نوتری به اجرای مراسم نگاه میکنند! قطعاً در میان مغزهای سنتی سبزوار، افراد زیادی هستند که همچنان معتقد به روشهای قدیمی و منسوخ شده خود هستند، همان مجریها، همان اجراها، همان دکور و برنامهریزی و زمانبندی و ... چنان که در برنامههای مرتبط با فلان ارگان یا شورا، همان مجری و مدیری و دکوری استفاده میشود که 30 سال پیش هم استفاده میشد! همان لحن و همان تملق و همان گرامیداشتهای رفاقتی از فسیلهای فرهنگی و اجتماعی و ... شرایط اینبار اما تفاوت داشت. جسارت، عنصر بارز مدیریتی برنامه بود.

انتخاب مجری

یکی از خبرهای منتشر شده، پیش از مراسم، نام مجری آن بود. قاسم سهیلی، کمترین شانس را در میان مجریان سنتی سبزوار را داشت ـ که بسیاری از آنها مسئولیتهای حقوقی و اداری هم در شهرستان دارند ـ ولی انتخاب شد و به نظرم این انتخاب، یکی از مؤثرترین و موفقترین تصمیمات مربوط به این مراسم بود. مجری جوان برنامه که از نظر سیاسی نیز از حامیان دولت تدبیر و امید و بود و هر آنچه در برنامه گفته، چنان از دل برآمده بود که لاجرم بر دل نشست.

مسئولان شهر

در مورد مسئولان شهر نمیتوانم راحت بگویم یک دل و یک صدا، که اینطورها هم نبود، اما بخش عظیمی از مسئولان شهر به استقبال رئیسجمهوری آمدند. به هر حال در شهرستانی که بخشی از صندلیهای مدیریتی توسط مخالفان دولت ـ به واسطه دخالت بعضی قدرتها در انتصابات ـ اشغال شده، بعید هم نبود که رئیس دولت، در جمع مدیران منصوب خودش هم مظلوم باشد، البته این نکته هم حاصل سهلگیریها و تعاملات خود دولت است و نباید به کسی در مورد آن ایراد گرفت.

اتحاد

رئیسجمهور وقتی از سبزوار و سبزواریها حرف زد، روی تکتک واژگان و جملاتش تأمل کرده بود. البته بیمعرفتی تعدادی انگشتشمار و شعارهای مغرضانه و از پیشطراحی شده، باعث شد روحانی، بخشی از حرفهایش را ناگفته بگذارد ولی سخنان رئیس دولت دوازدهم، همچنان حساب شده و منظم ادامه یافت. نکته مهم اول، نام بردن تمام شهرستانها و انضمام قید «تمام بخشها و روستاها» به آن. نکتهای که گاهی مسئولان شهر خودمان گاهی به آن توجه نمیکنند! برای «شورای راهبردی شهر» بنر «شهرستان» میزنند یا با لقب «سبزوار بزرگ» دایره سخن خود را گسترده میکنند بدون توجه به اثرات اجتماعی آن. اما حسن روحانی نام هر پنج شهرستان مخاطبش را با تأکید ـ و با تلفظ صحیح که گاهی از مسئولان شهر خودمان هم برنمیآید ـ ذکر کرد: سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن.

شهرِ دکتر علی شریعتی

رئیسجمهور از سه شخصیت برای تعریف و توضیح «سبزوار» استفاده کرد: حاج ملاهادی، استاد محمدتقی شریعتی و علی شریعتی. نام دکتر علی شریعتی، به عنوان محبوبترین چهرۀ مفاخر شهرستان، شوری عظیم در میان مخاطبان به راه انداخت که تقریباً جوّ و طنین آن تا پایان سخنان رئیسجمهور حفظ شد.

گزارش

رئیس دولت که پیش از سخنرانی خود، با گزارشکار رشیدیان، استاندار مورد استقبال قرار گرفته بود، خود نیز برای مردم استان، گزارش دولت را ارائه کرد. رشیدیان تأکید کرده بود که مردم سبزوار، بیشترین نسبت آراء را در کل استان، به نفع دولت تدبیر و امید در صندوق ریختند. سخنرانی استاندار، البته کم رمق، با تپق و با لحن و اجرایی بسیار ضعیف همراه بود و به سرعت هم تمام شد. سخنرانی کوتاهی که خیلی هم به مذاق سبزواریها خوش نیامد. حسن روحانی، در این بخش به خدمات دولت در استان خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: در استان خراسان رضوی 436 طرح و پروژه بعد از ماهها و سالها تلاش به افتتاح میرسد. وی به افتتاح مجمتع پارس فولاد سبزوار با سرمایه 3 هزار میلیارد تومان و حدود 200 میلیون یورو، اشاره کرد و در ادامه به مباحث مربوط به اشتغال و صنعت در استان پرداخت. طبق این گزارش در سال گذشته 124هزار اشتغال در خراسان رضوی ایجاد شده، 15 درصد افزایش صادرات، 18 درصد افزایش ترانزیت کالا و رشد تراز بازرگانی به میزان 22 درصد، نشانهها و آثار خدمات دولت در استان محسوب میشد. روحانی استان خراسان رضوی را قطب گردشگری کشور دانست با 30 میلیون زائر آستان مقدس امام رضا )ع( و همچنین این استان را قطب کشاورزی کشور معرفی کرد. وی همچنین گفت: در طول دولتهای گذشته بعد از انقلاب تا اول سال 92 کل طرحهای مربوط به سامانه نوین آبیاری است 110 هزار هکتار بوده است. در طول این 4 سال گذشته، بیش از نصف این عدد. یعنی 56 هزار مجهز به سامانه نوین آبیاری شده است. 6800 رشته قنات در این استان است. 4 هزار کیلومتر طول این قنوات است. تصمیم بوده این قناتها بازسازی و احیا شود و 2 هزار کیلومتر آن در طرح قرار گرفته؛ بخشی از آن انجام شده و بقیه نیز انجام خواهند شد. رئیسجمهور با اشاره به مبحث انتقال آب با لوله به منظور مقابله با خشکسالی اشاره کرد و گفت: از آنچه در سفر قبل قول داده شده 75 درصد اجرا شده؛ بقیه 25 درصد هم اجرا خواهد شد. مشکل کمآبی در استان باید با اینگونه اقدامات رفع شود، شرایط طوری است که بارش استان 50 درصد کاهش داشته و این مسئله برای دولت بسیار مهم است. حسن روحانی خراسان رضوی را قطب مهم فولاد خواند و با تأکید بر تکمیل پروژه پارسفولاد سبزوار گفت: به مردم سبزوار قول میدهم، همه پروژههایی که مورد تعهد دولت است از تکمیل خط راهآهن به سبزوار گرفته، تا تکمیل بیمارستان حشمتیه و تکمیل ورزشگاه 15 هزار نفری؛ به سرانجام خواهد رسید و دولت به همه تعهدات خودش در زمینه علم و دانش و بهداشت و درمان و پزشکی و عمران شهری و روستایی و همچنین در زمینه ارتباطات و معادن قدمهای ارزشمندی را با کمک شما مردم برخواهد داشت.

حاصل و خاطره

شهرستان بلندآوازه. تاریخ چندهزار ساله، دارای قدمت تاریخی، شهر بزرگان علم و حوزه، اینها القابی بود که رئیسجمهور مردم ایران، سبزواریها را با آن خطاب کرد. بخش دیگر سخنان رئیسجمهور مربوط به مسائل ملی و بینالمللی بود که بارها از صدا و سیما و دیگر رسانهها منتشر و بازنشر شد. در مجموع باید گفت، استقبال از رئیسجمهور به صورت باشکوه، با افتخار و آبرومند برگزار شد و روحانی نیز در جمع مردم سبزوار با تسلط و با تدبیر صحبت کرد. این روز هم به حافظه تاریخی شهر اضافه شد و برای مردم شهرستانهای منطقه، خاطرهای سیاسی و اجتماعی ایجاد کرد. باشد که ثبت شود و چهار قول رئیسجمهور با تحقق و اجرا، روزهای خوشی را برای سبزواریها، جوینیها، داورزنیها، جغتاییها و خوشابیها ایجاد کند.

هفتهنامه ستاره شرق در روزهای خاصی چاپ و منتشر میشود و احتمالاً زمانی به دست شما رسیده و این مطلب را میخوانید که کشور، درگیر مسائل بعد از تصمیم ترامپ است. دلار الآن که من دارم مینویسم یک قیمتی دارد و آن لحظه که شما میخوانید یک قیمت. سخنان رئیسجمهور نیز در این مدت، با واکنشها و اتفاقاتی روبرو شده و به احتمال زیاد شما هم مانند بقیه مردم ایران، اخبارِ داغ حوزه بینالملل را لحظه به لحظه دنبال میکنید. پس این مطلب به دنبال ارائه یک خبر یا اعلام یک موضوع نیست. بلکه مرور و نگاهی است به اتفاقی مهم در شهرستانهای منطقه: ورود رئیسجمهور! اتفاقی که ـ فارغ از همه مسائل ملی مربوط به ریاستجمهوری، در دیدگاه منطقهای ـ هر دهه، یک بار اتفاق میافتد!

صفحه 7

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.