رئیسجمهوری فاز نخست فولاد سبزوار را افتتاح کرد

Setare Shargh - - احوال شهر -

با حضور رئیسجمهوری فاز نخست فولاد سبزوار روز یکشنبه به بهرهبرداری رسید. با حضور حجتالاسلاموالمسلمین حسن روحانی، فاز نخست طرح فولاد سبزوار با ظرفیت تولید سالانه 800 هزار تن آهن اسفنجی با سرمایهگذاری پنج هزار میلیارد ریال آغاز به کارکرد و همچنین عملیات اجرایی احداث فاز 2 کارخانه فولاد سبزوار بااعتبار 12 هزار میلیارد ریال آغاز شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ظرفیت تولید فولاد سبزوار در فاز نخست 800 هزارتا یکمیلیون تن آهن اسفنجی است. علی سبحانیفر افزود: با بهرهبرداری از مرحله نخست طرح فولاد زمینه ایجاد هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شد. نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتای، داورزن و خوشاب با اشاره به آغاز احداث فاز دوم این کارخانه بااعتبار 12 هزار میلیارد ریال تصریح کرد: فاز دوم این پروژه علاوه بر ایجاد بیش از هزار شغل زمینه فعالیت صنایع پاییندستی منطقه را فراهم میکند. سبحانی فر با اشاره به تولید ورق در فاز دوم پروژه فولاد سبزوار، گفت: با ایجاد زیرساختهای موردنیاز کارخانههای اتاقسازی ماشین سنگین و یخچالسازی میتوانند فعالیت کنند. وی اظهار کرد: طرح فولاد سبزوار در سال 85 کلنگ زنی شد که به دلیل نبود زیرساختهای مناسب با پیشرفت فیزیکی بین 5 تا 10 درصد متوقف شد و با پیگیری دولت عملیات اجرایی آن سال 93 آغاز و به موازی آن کارهای زیر بنایی شامل راهآهن، تأمین آب، برق و گاز انجام شد. فرماندار جوین نیز گفت: این طرح ازجمله طرحهای مهم فولاد کشور است که با ظرفیت تولید سالانه 800 هزار تن محصول فولاد اسفنجی در زمینی به وسعت 243 هکتار اجرا شد. حسین جمشیدی افزود: پس از پنج سال تلاش، مشکلات زیرساختی کارخانه فولاد در حوزه تأمین آب و زیرساخت ریلی آن حلشده و برای عملیات تزریق گاز با انتقال خطوط لوله 30 اینچ، یک هزار و 500 میلیارد ریال هزینه شده است. وی گفت: ایستگاه راهآهن اسفراین به جنب کارخانه فولاد انتقال یافت تا بهصورت باری و مسافری استفاده شود و جهت تأمین آب موردنیاز 2 حلقه چاه از کشاورزان و مجوز یک حلقه چاه نیز دریافت شد و برق هم از طریق پست 132 تأمین شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.