حمایت از کالای ایرانی موجب استقلال اقتصادی کشور میشود

Setare Shargh - - احوال شهر -

امامجمعه سبزوار گفت: حمایت از کالای ایرانی موجب عزت و استقلال اقتصادی کشور میشود و تحریمهای اقتصادی دشمن را بیاثر میکند. حجتالاسلاموالمسلمین غلامرضا مغیسه در خطبههای نماز جمعه سبزوار افزود: تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی با تعصب به محصولات داخلی ایجاد میشود همانطور که سایر کشورهای دنیا نسبت به کالاها و محصولات خود تعصبدارند. وی تصریح کرد: تعصب به کالای ایرانی زمینه شکلگیری و رغبت به مصرف کالاهای وطنی را در کشور ایجاد میکند و آنگاه مصرف کالاهای خارجی کاهش مییابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.