هزار و 164 متر زمین ملی در سنگ سفید سبزوار رفع تصرف شد

Setare Shargh - - احوال شهر -

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سبزوار گفت: با همکاری نیروهای یگان حفاظت، از یک هزار و 164 مترمربع از زمینهای ملی تصرفشده در منطقه سنگ سفید از توابع بخش مرکزی رفع تصرف و یک بیل مکانیکی در حین انجام کار متوقف شد. عباسعلی کیانی فرد افزود: سال گذشته نیز با تلاش نیروهای یگان حفاظت این اداره 126 پرونده برای 65 هکتار عرصه منابع طبیعی شهرستان سبزوار تشکیل و 47 هکتار از زمینهای ملی این شهرستان رفع تصرفشده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.