باز شدن گره گردشگری سبزوار با رونق خانهای تاریخی

Setare Shargh - - صفحه اول - حمید دلاوری

خانههای تاریخی از جاذبههای شهر سبزوار و بیانگر سیمای این شهر کهن است که احیای آنها نقش مهمی در جذب گردشگر فرهنگی دارد. سبزوار بیش از 20 خانه تاریخی دارد که خانههای اولیا، اسکوئی، اسلامی، جعفر زاده، چشمی، سدیدی و شریعتمدار برخی از آن موارد است. برخی شهرهای کشور همچون یزد و کاشان اهمیت خاصی به خانههای تاریخی دارند و توجه به احیا و مرمت این آثار منجر به رشد گردشگری و توسعه اقتصادی آنها شده است. در سالهای اخیر با حمایتهای فرمانداری، عزم مسئولان میراث فرهنگی، شورای اسلامی شهر و شهرداری احیای خانههای تاریخی سبزوار بهعنوان یک برند در گردشگری این شهر مطرحشده است و در این راستا خانه تاریخی اولیا در واپسین روزهای سال 96 خریداری شد.

سبزوار با وجود بیش از 900 اثر تاریخی و فرهنگی، جاذبههای طبیعی و بهعنوان خاستگاه قیام سربداران و زادگاه مفاخر و مشاهیر نامی همچون بیهقی، خواجه نظامالملک، کاشفی، حاج ملا هادی سبزواری، عبدالاعلی سبزواری و دکتر علی شریعتی تاکنون سهم شایستهای در جذب گردشگری نداشته است و بیشتر معبر و گذر میلیونها زائر و گردشگر مشهدالرضا بوده است. در سالهای اخیر نگاه به گردشگری در سبزوار تغییر کرده و میراث فرهنگی و مجموعه مدیران شهرستان تصمیم به تبدیل سبزوار به مقصد گردشگری دارند چنانکه راهاندازی اقامتگاههای بومگردی، بازگشایی خانههای تاریخی و معرفی سبزوار با نام آیینهای نستوه برخی از تلاشها برای معرفی سبزوار و جذب گردشگران محسوب میشود.

بازگشایی گنجینههای پنهان گردشگری سبزوار

مسئول حوزه پژوهشی میراث فرهنگی سبزوار گفت: خرید خانه تاریخی اولیا اقدامی مؤثر برای معرفی قابلیتهای

گردشگری سبزوار است که مسیر بازگشایی گنجینههای پنهان گردشگری این شهر را فراهم مینماید. محمد عبدا... زاده افزود: قدمت خانه تاریخی اولیا مربوط به اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی است و مساحت آن 220 مترمربع با زیربنای 170 متر است. آنچه بر اهمیت این اثر میافزاید برگزاری جلسات ملی شدن صنعت نفت در آن مکان است. چنانکه در جریان ملی شدن صنعت نفت از هشت نمایندهای که این سند را امضا کردند دو نماینده آن سبزواری بودند برخی جلسات ملی شدن صنعت نفت در این مکان برگزار میشد. وی اظهار کرد: شهرداری اقدام به خرید این خانه تاریخی در واپسین روزهای سال 96 نمود که عملیات مرمت آن به عهده میراث فرهنگی و بهرهبرداری آن با شهرداری است. مسئول حوزه پژوهشی میراث فرهنگی سبزوار با تحسین نگاه مثبت شورای شهر و شهرداری در توجه به خانههای تاریخی افزود: اینکه شهردار سبزوار با توجه به دغدغههای عمرانی، فضای سبز و سایر مسائل شهری به موضوع احیای خانههای تاریخی توجه دارد ستودنی است.

خانههای تاریخی نماد شهر سبزوار هستند

شهردار سبزوار گفت: خانههای تاریخی نماد شهر سبزوار هستند که بیشک معرفی این آثار، خلأهای گردشگری شهر را رفع میکند. سید علی کوشکی افزود: حفظ آثار و ابنیه تاریخی از وظایف میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری است بااینحال شهرداری و شورای اسلامی شهر نیز به آثار تاریخی که توجه به هویت و ریشه خودمان است نگاه ویژهای دارد چنانکه با تصویب شورای شهر مبنی بر تملک خانههای تاریخی، نگاه شهرداری سبزوار به احیای خانههای تاریخی با همکاری اداره میراث فرهنگی تقویتشده است. وی اظهار کرد: خانه تاریخی اولیا در زمره بناهای تاریخی شهر سبزوار بود که با مصوبه شورای اسلامی شهر توسط شهرداری خریداریشده و همچنین چند اثر تاریخی با همکاری کمیسیون گردشگری شورا، میراث فرهنگی و مالکین بهسازی و بهروزرسانی شده است. وی یکی از عوامل توجه شهرداری و شورای شهر به تملک خانههای تاریخی را نجات آثار تاریخی دانست و گفت: مالکان برخی خانههای تاریخی تصمیم به فروش این خانهها دارند و در صورت کمتوجهی میراث فرهنگی و شهرداری برخی مواقع این آثار به افراد غیر واگذار میشود که بدون توجه به ارزش تاریخی بنا، اقدام به تخریب و تغییر کاربری اثر میکنند؛ ازاینرو شهرداری و شورای شهر با همکاری میراث فرهنگی میتوانند از تخریب آثار ارزشمند تاریخی شهر جلوگیری کنند.

شهردار سبزوار با اشاره به انعقاد تفاهمنامه با دانشکدههای معماری گفت: درصورتیکه با همکاری میراث فرهنگی بناهای تاریخی خریداری شود این آثار با حفظ اصالت در زمره امور فرهنگی تاریخی قرار میگیرند. کوشکی تصریح کرد: میراث فرهنگی لازم است نسبت به ثبت آثار تاریخی محدوده بافت تاریخی شهر که قابلیت ثبت در ردیف آثار ملی ایران دارد تسریع نماید و همچنین مشخصات آثاری که در ردیف و نوبت ثبت ملی هستند را در اختیار شهرداری قرار دهد تا این نهاد با جلوگیری از هرگونه مجوز بیضابطه و ساخت ساز بیرویه در اطراف این آثار ارزشمند، منجر به حفظ حریم آثار تاریخی شود. شهردار سبزوار گفت: آگاهی شهرداری از اهمیت خانههای تاریخی سبب میشود در هنگام صدور مجوز به مالکان حریم این بناها برای عملیات عمرانی، تخریب و نوسازی در بافت تاریخی استاندارهای لازم رعایت شود تا برای آثار تاریخی مشکلی ایجاد نشود. کوشکی تداوم تملک خانههای تاریخی را منوط به تخصیص اعتبار برای آثار تاریخی، همیاری خیران با مشارکت شهرداری دانست و افزود: شهروندان با تخصیص بخشی از درآمدهای خود به این بخش به احیای خانههای تاریخی، توسعه پایدار شهری و کسب درآمدهای پایدار کمک کنند. شهردار سبزوار با اشاره به کسب رتبههای برتر این شهرداری در استان در سال 97 در حوزههای جشن نوروز و گردشگری، برنامههای فرهنگی، سلامت، فضای سبز و عمران شهری افزود: راهاندازی دو دستگاه اتوبوس گردشگری در ایام نوروز بهمنظور دسترسی آسان مسافران و گردشگران به مکانهای تاریخی و دیدنی شهر سبزوار، اجرای بیش از 100 برنامه فرهنگی با محوریت معرفی آدابورسوم دیار سربداران و آئین نوروز شامل اجرای مراسم آیینی اسب چوبی، چولی چغل، شاهنامهخوانی، رزم و بزم، چاوشخوانی و نمایشگاه صنایعدستی و غذاهای سنتی ورزشهای بومی، نواهای سنتی در خانههای تاریخی و نورپردازی جاذبههای تاریخی، سبزوار گردی در شب از عوامل کسب مقام برتر شهرستان در جشن نوروز گاه استان بود.

رونق صنعت گردشگری سبزوار با احیای خانههای تاریخی

رئیس کمیسیون فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر سبزوار با بیان اینکه احیای خانههای تاریخی منجر به رونق گردشگری شهر میشود، گفت: خرید خانههای تاریخی در دستور کار قرار دارد. مسعود پسندیده افزود: در سال جاری اعتبار موردنیاز برای خرید حداقل دو خانه تاریخی سبزوار در نظر گرفتهشده است. رئیس کمیسیون فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر سبزوار با اشاره به تملک خانه تاریخی اولیا اظهار کرد: خرید این خانه تاریخی مصوبه شورای پنجم و لایحه شهرداری را داشت که در آخرین روز کاری سال گذشته در 28 اسفند خریداری شد. پسندیده با اشاره به اینکه یکی از راههای نجات بافت تاریخی شهر، حفظ بناهای تاریخی و توجه به خانههای تاریخی آن است، گفت: شهرداری و همکاران شورا قولهای مساعدی دراینباره دادند و رایزنیها برای خرید حداقل دو خانه تاریخی دیگر در سال جاری در دست اقدام است. وی افزود: جهت تملک خانههای تاریخی مبلغ 2 میلیارد ریال در بودجه سال جاری پیشبینیشده که البته این اعتبار میتواند کمتر یا بیشتر شود و مهم، تصمیم شورا و اراده شهرداری برای خرید خانههای تاریخی است. پسندیده افزود: در بودجه سال 97 مبلغ 30 میلیارد ریال به فعالیتهای فرهنگی و گردشگری این شهر اختصاصیافته و همچنین سه درصد بودجه شهرداری طبق قانونی در بحث گردشگری هزینه میشود. وی تصریح کرد: تبدیل شهر تاریخی سبزوار از گذرگاه به مقصد گردشگری، اولویت نخست کمیسیون فرهنگی و گردشگری شورای شهر است ازاینرو هر سرمایهگذاری که در این بخش هزینه کند، شهرداری سبزوار برابر با میزان هزینه سرمایهگذار در طرحهای گردشگری مشارکت میکند.

مالکان برخی خانههای تاریخی تصمیم به فروش این خانهها دارند و در صورت کمتوجهی میراث فرهنگی و شهرداری برخی مواقع این آثار به افراد غیر واگذار میشود که بدون توجه به ارزش تاریخی بنا، اقدام به تخریب و تغییر کاربری اثر میکنند؛ ازاینرو شهرداری و شورای شهر با همکاری میراث فرهنگی میتوانند از تخریب آثار ارزشمند تاریخی شهر جلوگیری کنند. آنچه بر اهمیت این اثر میافزاید برگزاری جلسات ملی شدن صنعت نفت در آن مکان است. چنانکه در جریان ملی شدن صنعت نفت از هشت نمایندهای که این سند را امضا کردند دو نماینده آن سبزواری بودند برخی جلسات ملی شدن صنعت نفت در این مکان برگزار میشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.