351 تن خاکشیر از مزارع داورزن برداشت شد

Setare Shargh - - احوال شهر -

مدیر جهاد کشاورزی داورزن گفت: در سال زراعی جاری 351 تن خاکشیر از سطح 390 هکتار اراضی زیر کشت این محصول برداشت شد. حسین تاجآبادی با بیان اینکه شهرستان داورزن از قطبهای تولید خاکشیر و بیشترین سطح زیر کشت این محصول در خراسان رضوی را دارد، افزود: میانگین برداشت در هکتار 900 کیلو خاکشیر است. وی اظهار کرد: رفع تشنگی و درمان تب، التیام زخم و جراحات، از بین بردن کهیر و التهابات پوستی، درمان التهاب کلیه، دفع کرم، درمان سرخک و مخملک و درمان گرفتگی صدا برخی از خواص گیاه خاکشیر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.