وقف علم و فناوری سه میلیارد ریالی در سبزوار ثبت شد

Setare Shargh - - احوال شهر -

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سبزوار گفت: یک وقف جدید باارزش سه میلیارد ریال جهت علم و فناوریهای نوین در سامانه موقوفات این شهرستان ثبت شد. حجتالاسلام حسین نیساری افزود: واقف نیکوکار یک باب مغازه تجاری را به نیت علم و فناوریهای نوین و ایجاد اشتغال در سبزوار وقف کرد. وی با بیان اینکه این وقف دومین موقوفه به نیت علم و فناوری در شهرستان سبزوار است، اظهار کرد: سال گذشته نیز یک باب آپارتمان به همین نیت در سامانه موقوفات این شهرستان ثبت شد. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سبزوار گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون پنج موقوفه به ارزش 9 میلیارد و 830 میلیون ریال در سامانه جامع موقوفات سبزوار و خوشاب به ثبت رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.