ساخت نخستین الکتروموتور سیف کشور در جوین

Setare Shargh - - صفحه اول -

معاون برنامهریزی فرماندار سبزوار گفت: در سال جاری ایجاد چهار هزار و 456 فرصت شغلی از سوی دستگاههای دولتی برای این شهرستان هدفگذاری شده است. حسن پارسی پور افزود: سهمیه اشتغال خراسان رضوی در سال جاری ایجاد 110 هزار فرصت شغلی است که تعهد شهرستان سبزوار چهار هزار و 456 شغل است. وی تصریح کرد: بیشترین تعهد اشتغال شهرستان سبزوار در حوزه صنعت، معدن و تجارت با ایجاد 970 شغل، جهاد کشاورزی با 948 شغل و راه و شهرسازی با 645 شغل مشخصشده است. پارسی پور اظهار کرد: سال گذشته نیز تعهد شهرستان سبزوار هفت هزار و 300 فرصت شغلی بود که با استفاده از تسهیلات مناسب بانکی پنج هزار و 730 شغل جدید در این شهرستان ایجاد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.