پا توی کفش هم کردن

Setare Shargh - - صفحه اول -

اگر برایتان پیشآمده که شاهد بحث و مناظره دو نفر با اختلاف سنی فاحش باشید موضوع این هفته را دنبال کنید. خصوصاً اگر بتوانید خودتان را بهجای یکی از شخصیتها قرار دهید اوقات خوبی را خواهید داشت. این بار تصمیم گرفته شد دو زن را رو در روی هم قرار دهیم: دو زن با یک سری ویژگیهای یکسان و تفاوتهایی که بین هر انسان با انسان دیگر وجود دارد. شاید بتوان اختلاف اصلی این دو نفر را در سن شناسنامهای آنها دانست. اولی دخترخانمی پنجاهساله، مجرد، علاقهمند به زندگی نیاکان و آدابورسوم گذشتگان البته تا جایی که حقوحقوقش به خطر نیفتد! بهطور خلاصه یک خانم علاقهمند به ازدواج که توی زمان در جا زده و در سی سال پیش مانده. هنوز برای خوردن یک لیوان آب به طالعبینی متولدین اردیبهشت نگاه میکند و بعد تصمیم میگیرد! دومی خانمی بیستساله، مجرد و بسیار مدرن، علاقهمند به آهنگهای کیتی پری و هری استایلز و کارداشیان)!( از آن ور آب و آهنگهای یاس، اشوان و گودزیلا از اینور آب! بهطور خلاصه تولدش در این مقطع زمانی را خیانتی به بشریت میداند و معتقد است یا باید دویست سال قبلتر به دنیا میآمد تا مبارزه کند یا باید دویست سال بعدتر به دنیا میآمد تا همهچیز سروسامان گرفته باشد. معتقد است درست در دورهای متولدشده که هیچچیزی تکلیفش معلوم نیست. با اجازه شما خواننده گرامی ما از آنها بهعنوان خانم عهدبوقیان و خانم امروزیان نام میبریم. بحث هم در مورد مسائل روز اجتماعی است و صدالبته مسائل اجتماعی قابلبیان! خانم عهدبوقیان: از اونجایی که من چند سالی بزرگترم اولین سؤال رو میپرسم عزیزم )خطاب به خانم امروزیان( به نظرت موفقیت تیم فوتسال بانوان اینقدر سروصدا داشت؟ اصلاً اینها واسه خانمهای با اصل و نسب افتخاره؟ خانم امروزیان: اومدین نسازید همین اول! آخه چی از این افتخار بالاتر زنها هر کاری میخوان انجام بدن. این آقایون از خود متشکر همچین دست گذاشتن روش که انگار مالِ هفتجدوآبادشونه! اینم یکی از اوناس به کوری چشم بعضیها مقام اولی توی آسیا آوردیم تا بتونیم ... خانم عهدبوقیان: اولاً پای جدوآباد وسط نکشین لطفاً! نیاکان ما عزت و احترام دارن. بعدشم خانما میتونن برن همون جاهایی دست بذارن که مربوط به خودشونه. بچسبن به هنرهایی که عمراً آقایون نتونن به گرد پاشون برسن. خانم امروزیان: آها! لابد منظورتون زاییدنه دیگه؟! فقط تو همین یکی آقایون ادعاشون نمیشه. هرچند پدربزرگم یکی از تکیه کلاماش تا دم مرگ این بود که: ما مردا بیرون خونه روزی ده بار میزائیم. وقتی هم داشت فوت میشد رو به مادربزرگم گفت: دیگه از زائیدن خلاص شدم. بله خانم! توی این دوره زمونه مرد یعنی زن، زن یعنی مرد. افتاد؟ شما الآن توی موسیقی ببینین، کیتی پری چی کم از هری استایلز داره؟ هیچی تازه یه چیزایی اضافه هم داره. شما نگاه نکن اینور آب فقط یاس و اشوان دارین... خانم عهدبوقیان: حالا از موسیقی بگذریم. حقیقتش من خودم یه تهصدایی دارم تو مایههای خدابیامرز .... ، ولی همیشه گفتم اگه همسر آیندم موافق این هنرم نباشه می تونم ازش بگذرم. آدم باید گذشت داشته باشه بعضی چیزا رو واسه بعضی چیزای خوب بیخیال بشه. ولی بعضی هنرا واسه خانما جای بحث نداره. اجازه دارن تا آخر عمر داشته باشن. نه مخالف آداب اجتماعیه. نه شوهرشونو اذیت می کنه. مثل آشپزی و شیرینیپزی که میشه اونا رو ارتقاء هم دادشون. من خیلی امروزی فکر میکنم. لازم نیست همش قورمهسبزی بپزی تا بوی پیازداغش همهجا بپیچه! می تونی لازانیا و پیتزا سرو کنی عزیزم. خانم امروزیان: یعنی شما میگین برنده شدن تیم فوتسال بانوان هیچ افتخاری نبوده؟ نکنه با اون بنده خدا فامیلی چیزی هستید؟ راستشو بگو ازت خواستگاری کرده؟ آخه همچین میگی هنر باید خانمانه باشه و مزاحمتی واسه آقایون نداشته باشه که شک برانگیزه. اگه اون خواستگارته که من حرفی با شما ندارم. خانم عهدبوقیان: وا! خدا مرگم بده. چرا واسم حرف در میاری اولاً اون بنده خدا کیه؟ شرایطشو مفصل بگو برام عزیزم. بعدشم من خواستگار زیاد دارم نمیدونم منظورتون کدومه. آخه من اونقدرم هول نیستم با این حرف خودمو توی دل طرف جا کنم اونقدر هنر از ده تا انگشتم می ریزه که نتونن جمعش کنن. خانم امروزیان: منظورتون همون قورمهسبزی لازانیاست دیگه؟ خانم عهدبوقیان: شما دخترای امروزی چی میدونین؟ من چی بگم؟ منم دخترم. دم بختم. میفهمم شما رو ولی شما فکر میکنین این چند سالی که جوونترین بهتون اجازه میده خیلی از چیزا رو مسخره کنین. وقتی ما توی خونه نشسته بودیم تا یک نفر بیاد خواستگاری و حتی حق دیدنشو نداشتیم شما کجا بودین؟ الآن یه دختر حق داره شوهرشو ببینه و حرف بزنه باهاش. چی میخواین دیگه؟ به خدا ناشکر هستین. البته من از اوناش نیستم که اجازه بدم هی پیام و پیامک بازی باشه و توی این تلگرام وقتگذرانی کنم و به بهانه همو شناختن هی آدابورسومو زیر پا بزارم. خانم امروزیان: آها پس شما موافق فیلترینگ تلگرام هستین؟ دیگه شک ندارم. خواستگاراتونو هم و میشناسم. خانم عهدبوقیان: وا! خانم محترم چرا حرف تو دهنم میذاری به من چه که شما درمونده یک تلگرام هستین. ماشاا... هزارتا راه و روش بلدین. واسه گمراه کردن جوونای مردم. خانم امروزیان: منظورتون از جوونای مردم همون آقا پسرایی هست که چشماشون حرمت داره و نباید به ما بیفته؟ ما هم همونایی هستیم که نباید فوتسال برنده بشیم و باید لازانیا بپزیم با سس فراوان؟ خانم عهدبوقیان: اصلاً اینو چی میگین؟ چه معنی داره یه دختر پاشه بره جایزه پدرشو تحویل بگیره اونم با اون سرووضع! ما پامونو جلوی پدرمون دراز نمیکردیم جایزه که بماند کفش و لباس و گیره سرمون سلیقه پدرمون بود. واسمون میخریدن. دودستی میگرفتیم تشکر هم میکردیم. خانم امروزیان: خب چیکار کنه؟ اجازه ندادن توی جشنواره کن شرکت کنه دخترش از طرفش جایزه روگرفت. اینم خواستگاراتون ایراد گرفتن بهش؟ میگفتین به خودش اجازه بدن بره. حالام اینقدر جوش احترام بزرگتر و کوچکتری رو نزنین. خانم عهدبوقیان: باز حرف خواستگارای منو وسط کشیدین. ببین دختره بی چشم و رو. من از هر مردی مردترم. خیال ورت نداره. یکی از شرطهای من واسه خواستگارام این بوده که توی زندگی زنوشوهری حرف، حرف اونی یه که مردتر باشه. همیشه هم قرار میذارم همون قبل ازدواج تکلیف این قضیه باید روشن بشه ولی تا میخوام ... خانم امروزیان: مردانگی از سر و روت میباره نمیخواد کاری کنی! با این حرفایی که زدی روی هر چی مردیه روسفید کردی. خانم عهدبوقیان )درحالیکه چادر را روی سرش مرتب میکند(: راست میگی منم نظرم همینه. خواستگارام واقعاً خودشون همون اول میفهمن در سطح من نیستن. تو هم عزیزی. نذار این اعتقادات امروزی مغزتو خراب کنه. قربون همون رسم و رسومات گذشته بشم بچسب به آشپزی که یه ازدواج خوب نصیبت بشه. خانم امروزیان: قبل از هر کاری واجب شد یه کتاب درباره جنسیت و خصوصیات مرد و زن بخونم. و اما در آخر کار هر دو با صلح و صفا از هم جدا شدند. تا مباحثهای دیگر خدانگهدار!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.