350 تن خاکشیر در داورزن برداشت شد

Setare Shargh - - احوال شهر -

مدیر جهاد کشاورزی داورزن گفت: در سال زراعی جاری 350 تن خاکشیر از مزارع این شهرستان برداشت شد که نسبت به مدت مشابه 210 تن افزایش دارد. حسین تاجآبادی افزود: 390 هکتار از مزارع شهرستان زیر کشت گیاه دارویی خاکشیر است و بهطور میانگین در هر هکتار 900 کیلو خاکشیر تولید شد. وی با اشاره با اشاره به اینکه داورزن از قطبهای تولید خاکشیر است و بیشترین سطح زیر کشت و تولید را در خراسان رضوی دارد، اظهار کرد: رفع تشنگی و درمان تب، التیام بخشی زخم و جراحات، از بین بردن کهیر و التهابات پوستی، درمان التهاب کلیه، دفع کرم، درمان سرخک و مخملک، درمان گرفتگی صدا و حنجره برخی از خواص گیاه خاکشیر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.