مراسم سالگرد استاد سبزواری برگزار میشود

Setare Shargh - - احوال شهر -

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار گفت: دومین مراسم سالگرد استاد سبزواری روز 22 خرداد در دو نوبت صبح و عصر برگزار میشود. محمدعلیآبادی افزود: نواختن زنگ شعر انقلاب در مدارس سبزوار، نشست ادبی شعر در دانشگاه حکیم سبزواری و مراسم شعرخوانی در محل آرامگاه با حضور شاعران انقلابی کشور از برنامههای مراسم سالگرد استاد سبزواری است. وی اظهار کرد: همچنین در آن روز عملیات مرمت منزل حمید سبزواری که با انعقاد تفاهمنامهای بین خانواده مرحوم سبزواری و دانشگاه حکیم سبزواری، برای انجام فعالیتهای علمی، پژوهشی، فرهنگی و تاریخی به این دانشگاه واگذارشده آغاز میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.