52 مددجوی جرائم غیر عمد در سبزوار وجود دارد

Setare Shargh - - احوال شهر -

رئیس اداره زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی سبزوار گفت: 52 زندانی جرائم غیر عمد و بدهکاران مالی در زندان این شهرستان وجود دارند که در انتظار کمک خیران برای آزادی هستند. محمد بسکابادی افزود: دو نفر از این زندانیان به علت تصادف، 46 نفر محکومین مالی )غیر کلاهبرداری( و چهار نفر نیز به سبب نپرداختن مهریه و نفقه در زندان سبزوار به سر میبرند. وی تصریح کرد: این زندانیان درمجموع به پرداخت 44 میلیارد و 354 میلیون و پانصد هزار ریال محکوم شدند که با کمک خیران میتوانند به آغوش گرم خانواده بازگردند. بسکابادی گفت: سال گذشته در جشن گلریزان 53 مددجوی جرائم غیر عمد با محکومیت 19 میلیارد و 104 میلیون و 432 هزار ریال با کمک مردم، گذشت شاکیان و کمکهای ستاد دیه آزاد شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.