تلفات جادههای سبزوار 25 درصد کاهش یافت

Setare Shargh - - احوال شهر -

رئیس پلیسراه سبزوار گفت: اردیبهشتماه امسال 6 نفر در تصادفات جادههای این شهرستان جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه 25 درصد کاهش دارد. علی فتحی با بیان اینکه در ماه گذشته 58 حادثه در جادههای غرب خراسان رضوی رخ داد که براثر آن 23 نفر مجروح شدند، اظهار کرد: بیشتر این حوادث در مسیر شاهرود - سبزوار - نیشابور رخ داد و مهمترین علل آن خستگی، خوابآلودگی و ب یتوجهی راننده به جلو، راننده بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.