20 هزار کارت اهدای عضو در سبزوار صادر شد

Setare Shargh - - احوال شهر -

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با گرامیداشت روز اهدای عضو اهدای زندگی، گفت: 20 هزار و 200 کارت برای داوطلبان اهدای عضو از سوی این دانشگاه صادرشده است. علیرضا مسلم افزود: علاقهمندانی که تمایل دارند به خانواده بزرگ اهداکنندگان عضو بپیوندند میتوانند به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار یا سایت این دانشگاه مراجعه کنند. وی تصریح کرد: واحد پیوند اعضا سال 1385 در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار شکل گرفت و تاکنون اعضای بدن 87 بیمار مرگ مغزی در این شهرستان به 316 بیمار نیازمند اهدا و به آنها جان دوباره بخشیده است. مسلم گفت: شاخص کشوری اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی به ازای هر یکمیلیون نفر 11 و در سبزوار 21 است که حدود 2 برابر میانگین کشوری است. وی افزود: سالانه بهطور میانگین حدود هشت هزار نفر در کشور دچار مرگ مغزی میشوند. مهمترین علت آن تصادفات و سقوط است که از این تعداد 50 درصد قابلیت اهدای عضو رادارند که تنها 20 درصد اهدا عضو میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.