برگزاری مسابقه عکاسی و نقاشی محیطزیست

Setare Shargh - - احوال شهر -

پژوهشسرای رازی ششتمد با همکاری اداره حفاظت محیطزیست شهرستان سبزوار و شهرداری ششتمد اقدام به برگزاری مسابقه عکاسی و نقاشی محیطزیست در سطح سبزوار و مناطق ششتمد، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن نمود. این مسابقه در دو قالب نقاشی ویژه مقطع ابتدایی و عکاسی ویژه مقطع متوسطه در اردیبهشتماه 97 برگزار شد و آثار دانشآموزان شامل 246 عکس و 72 نقاشی توسط هیئت کارشناسی پژوهش سرای رازی داوری گردید. در پایان با توجه به معیارهای موردنظر داوران 7 اثر برتر انتخاب و معرفی گردید. جوایز این مسابقه نیز با همکاری اداره حفاظت محیطزیست سبزوار و شهرداری ششتمد تهیه و اهدا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.