دروغ، بدتر است

Setare Shargh - - گزارش -

در مورد کودکی که روی دیوار نقاشی کشیده، مادر وارد مکالمه میشه. گاهی صدای پدر هم میاد. کودک از نحوه برخورد پدر و مادر متوجه میشه که کار اشتباهی انجام داده. ظاهراً قبلاً چنین کاری انجام داده و باهاش برخورد شده. ما نمیدونیم قبلاً چه برخوردی صورت گرفته اما حاصل برخوردهای والدین در مورد خطاهای قبلی که میتونه نقاشی روی دیوار یا چیز دیگری باشه، این شده که کودک تصمیم میگیره که کارش رو گردن گربه بندازه؛ و درواقع در عالم کودکی دروغ میگه. از اینجا به بعد پدر و مادر، بهجای تمرکز بر رفتار اشتباه خطخطی کردن دیوار، باید روی اصلاح دروغگوئی کودک متمرکز بشن. چون دروغگوئی بسیار بدتر از خطخطی کردنه دیواره. اما پدر و مادر در اینجا مرتکب خطای بزرگی میشن. اونا دروغگوئی کودک رو میپذیرن و اجازه میدن کودک با دروغگوئی از زیر بار مسئولیت کارش شانه خالی کنه. مادر به کودک میگه: به گربه بگو دیگه خطخطی نکنه و کار تموم میشه. این کودک فهمید خط کشیدن روی دیوار کار اشتباهیه و این کار رو بکنه؛ اما نفهمید دروغگوئی کار زشتیه. درسته که شاید کودک در این سن بهدرستی مفهوم دروغگوئی رو ندونه، اما رفتار والدین باعث میشه از این کار خوشش بیاد. خودش که نمیدونه این رفتار بده، پدر و مادر هم که بهش یاد ندادن، دروغ گفتن هم که براش سودبخش بوده؛ پس چه دلیلی داره در آینده دروغ نگه؟ رفتار درست: اولاً در برابر خطاهای کودک باید بهگونهای واکنش نشون بدیم که او از ما نترسه و هر بار خطا کرد، جرئت داشته باشه به ما بگه. ثانیاً: از لحظهای که کودک شروع به دروغگوئی میکنه؛ پدر و مادر باید بهش بگن: نه! نه! اشتباه نگو! شما این کار رو کردی نه گربه. یکبار دیگه ازت میپرسم شما درست بگو؛ و دوباره بپرسه: کی این کار رو کرده؟ کودک باید بگه: من این کار رو کردم. وقتی کودک راستش رو گفت، بلافاصله مورد تشویق قرار میگیره: آفرین که راستش رو گفتی. ماشاا... حالا که راست گفتی، مامان تو رو میبخشه؛ اما حالا باید دیوار رو پاککنیم. احتمالاً دروغگوئی در موارد دیگر هم تکرار میشه. باید تمرکز والدین بر این باشه که کودک یاد بگیره همیشه درستش رو بگه. لازم هم نیست از کلمۀ دروغ استفاده کنید. دروغ نگو؛ جملۀ خوبی نیست. بلکه کافیه بگید: اشتباه نگو. یا: نه! غلط گفتی و... با کودک نباید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.