قطار 50 رأس گوسفند را در جغتای تلف کرد

Setare Shargh - - احوال شهر -

رئیس جمعیت هلالاحمر جغتای گفت: براثر برخورد قطار مسافربری تهران - مشهد با گله گوسفند در محل پل روگذر «ابویسان» این شهرستان، 50 رأس گوسفند تلف شدند. برات علی میر جهانگیری با اشاره به اینکه راهآهن سرتاسری تهران - مشهد از محدوده شهرستانهای جغتای و جوین عبور میکند، افزود: علت حادثه از سوی کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.