رونق صنایع لبنی سبزوار در سایه حمایت دامداران

Setare Shargh - - صفحه اول -

«شیر» از جمله حیاتیترین محصولاتی است که تولید آن برای هر کشوری یک امتیاز مهم میشود. صنایع لبنی مختلفی وابسته به این محصول مهم حیاتی هستند. ایران به دلیل سابقه طولانی درحوزه دامپروری از جمله کشورهای تولیدکننده شیر در دنیا محسوب میشود. از زیرساختهای تحقق اقتصاد مقاومتی توسعه صنایع لبنی در جهت خودکفایی کشور در عرصه رفع نیازهای...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.