ادامه تعریض جاده ششتمد ـ سبزوار

Setare Shargh - - احوال شهر -

پس از جلسه هفته گذشته اعضای شورای شهر و شهردار ششتمد با علی سبحانیفر، نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتای، داورزن و خوشاب در مجلس شورای اسلامی و طرح مطالبات مردم منطقه، در روزهای گذشته پروژه تعریض جاده سبزوار ـ ششتمد پی گرفته شد. این عملیات با قیرپاشی و آغاز به کار مجدد ادوات مرتبط روند تکمیل را طی میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.