اخلالگران نظام اقتصادی همسو با دشمن هستند

Setare Shargh - - احوال شهر -

امامجمعه موقت سبزوار با اشاره به اینکه اخلالگران نظام اقتصادی همسو با دشمن هستند، گفت: قوه قضاییه و دولت با عاملان افزایش خودسرانه قیمتها برخورد قاطع کنند. حجتالاسلام محمد سلیمانی در خطبههای نماز جمعه سبزوار افزود: دستگاههای نظارتی با اخلالگران بازار که با سوءاستفاده از برخی وضعیتها، آرامش مردم را مخدوش میکنند برخورد جدی کنند. وی با اشاره به توطئههای مختلف امریکا علیه نظام جمهوری اسلامی اظهار داشت: راه مقابله با توطئه دشمنان توکل بر خدا، حرکت در مسیر ولایتفقیه و انسجام مسئولان و مردم است. امامجمعه موقت سبزوار گفت: مدیران و مسئولان کشور نیز با جهاد اقتصادی و روحیه انقلابی، اولویت خود را بر رفع مشکلات اقتصادی و اشتغال جوانان قرار دهند. وی با اشاره به اینکه دشمن میداند که نظام جمهوری اسلامی ریشهدار شده، افزود: افزایش هجمه فرهنگی، روانی و اقتصادی دشمن به سبب ضعف آنها در مقابله با انقلاب است و ملت ایران از تجربههای سخت عبور کرده است، آن چنانکه در دفاع مقدس با ایمان به خدا مقابل همه قدرتهای جهان ایستادگی کرد، امروز نیز با حفظ وحدت، انسجام داخلی و تکیه بر اقتصاد مقاومتی تحریم اقتصادی دشمن را بیاثر میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.