پایگاههای سنجش سلامت دانش آموزان در سبزوار برپا شد

Setare Shargh - - احوال شهر -

مدیر آموزشوپرورش سبزوار گفت: 26 پایگاه سنجش سلامت برای نوآموزان بدو ورود به دبستان در این شهرستان برپا شده است. حسن محرابی اظهار کرد: از این تعداد 2 پایگاه سنجش، یک پایگاه کارا و 23 پایگاه سلامت هستند که پنج هزار و 700 نوآموز در آنها معاینه و مورد سنجش سلامت قرار میگیرند. وی افزود: در این پایگاهها نوآموزان در 2 مرحله اولیه و تخصصی و در بخشهای ارزیابی سلامت و غربالگری جسمی، حسی و آمادگی تحصیلی و بیناییسنجی، شنواییسنجی، بررسی قد و وزن مورد معاینه قرار میگیرند. محرابی گفت: خانوادههایی که فرزند 6 ساله دارند برای ثبتنام در کلاس اول ابتدایی باید از طریق مدارس به نزدیکترین پایگاه سنجش معرفی شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.