حیات دوباره 4 بیمار با اهدای اعضاء بیمار مرگ مغزی در سبزوار

Setare Shargh - - احوالشهر -

مسئول شناسایی اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی به 4 بیمار حیات دوباره بخشید. علیرضا عنایتی با اشاره به یازدهمین اهداء عضو در سال جاری در سبزوار اظهار کرد: اعضای بدن مرحوم حسن نیکو ‪3 ۵‬ساله اهل سبزوار که در اثر تومور مغزی دچار مرگ مغزی شده بود به چهار بیمار نیازمند عضو اهداء شد. وی افزود: پس از تأیید مرگ مغزی توسط پزشکان و رضایت خانواده زندهیاد نیکو، در 18 آبان ماه سال جاری این مرحوم جهت اهداء اعضا به مشهد منتقل شد. عنایتی با بیان اینکه کبد مرحوم حسن نیکو به آقایی 30 ساله از مشهد اهدا شد، اضافه کرد: همچنین قرنیههای مرحوم جهت اهداء به بیمارستان خاتم النبیاء و قسمتی از پوست وی به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد منتقل و باعث نجات جان 3 بیمار نیازمند اهداء عضو شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.