150 میلیارد ریال تسهیالت اشتغال روستایی در سبزوار پرداخت شد

Setare Shargh - - احوالشهر -

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت : ‪1 ۵ 0‬ میلیارد ریال تسهیالت اشتغال پایدار در بخش کشاورزی به روستاییان این شهرستان تعلق گرفت که 100 درصد آن جذب و به متقاضیان پرداخت شد. منصور برغمدی افزود: این تسهیالت برای 71 طرح در حوزههای کشاورزی، دام پروی، طیور، ساخت گلخانه، پرورش زنبورعسل و تولیدات گیاهی پرداخت شده است. وی تصریح کرد: از این مقدار اعتبار، 82 میلیارد ریال آن به شرکت تعاونی مرغ بیهق برای تقویت و توسعه زنجیره تولید پرداخت شد. برغمدی افزود: در مرحله اول یک هزار و 140 طرح کشاورزی درزمینۀ تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری در سامانه کارای شهرستان سبزوار ثبت شد که از محل اعتبارات 71 طرح مشمول پرداخت تسهیالت شدند. وی اظهار داشت : برای تسهیالت اشتغال روستایی طرحهای زیر ‪2 ۵ 0‬میلیون تومان در کمیته اشتغال شهرستانها، طرحهای ‪2 ۵ 0‬میلیون تا 6 میلیارد تومان در کارگروه استانی و از 6 تا ‪1 ۵‬میلیارد تومان در کارگروه ملی بررسی و به بانکهای عامل معرفی میشود .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.