ارائه واحد درسی «ورزش زورخانهای و پهلوانی» در سبزوار

Setare Shargh - - احوالشهر -

در راستای فرهنگ پهلوانی، یک واحد درسی با عنوان ورزش پهلوانی و زورخانهای ازنیم سال اول سال تحصیلی ‪97 98-‬ در دانشگاه حکیم سبزواری ارائه شد. رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: در راستای اشاعه فرهنگ پهلوانی، یک واحد درسی با عنوان ورزش پهلوانی و زورخانهای ازنیم سال اول سال تحصیلی ‪97 98-‬ در دانشگاه حکیم سبزواری ارائه شد . دکتر امیرحسین حقیقی افزود: معتقدیم اشاعه این ورزش با توجه به بعد معنوی آن در بین قشر جوان به عنوان آینده سازان کشور سبب کاهش آسیبهای اجتماعی خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: دانشگاه حکیم سبزواری با هدف ترویج فرهنگ پهلوانی و با توجه به پتانسیلهایی که از نظر نیروی انسانی دارا است، از جمله محسن گلستانی زاده و مجید نقیب زاده که از جمله ورزشکاران و مرشدان مطرح کشوری و بین المللی این ورزش و دانشجویان دانشگاه هستند، این واحد درسی را ارائه کرده است. دکتر حقیقی افزود: این درس درترم تحصیلی جاری به صورت آزمایشی و با عنوان «ورزش یک؛ ورزش زورخانهای و پهلوانی» برای همه دانشجویان مقطع کارشناسی که طیف وسیعی از دانشجویان دانشگاه را شامل میشود، ارائه شده است .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.