6 وقف جدید در جغتای ثبت شد

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه جغتای گفت: همزمان با دهه وقف 6 وقف جدید به ارزش پنج میلیارد و 240 میلیون ریال در سامانه جامع موقوفات این شهرستان ثبت شد . حجتاالسالم حسینخانی افزود: این وقفها به نیت خیرات عامالمنفعه، امور مسجد، مراسم اهلبیت (ع) و احداث مجتمع فرهنگی، مذهبی و قرآنی ثبت شده است . وی اظهار داشت: از ابتدای امسال از محل موقوفات شهرستان جغتای یک میلیارد ریال در اجرای نیات واقفان برای برگزاری مراسم عزاداری اهلبیت (ع) و کمک به نیازمندان هزینه شد . حجتاالسالم خانی با اشاره به برکات معنوی و اخروی سنت حسنه وقف افزود: برای ترویج وقف، پویش «من میتوانم واقف باشم » برای نخستین بار در سطح نهادهای دولتی و مردم شهرستان جغتای ایجاد شده است . وی ادامه داد: با پیگیری کارشناسان حقوقی و ثبتی اداره اوقاف و امور خیریه امسال برای 22 رقبه شهرستان جغتای سند مالکیت اخذ شده است .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.