پلمپ کارگاه تولید مواد لبنی غیرمجاز در سبزوار

Setare Shargh - - احوالشهر -

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: یک کارگاه تولید مواد لبنی و پنیر پیتزا غیرمجاز در این شهرستان شناسایی و پلمپ شد . فاطمه نوده افزود: بازرسان بهداشت این کارگاه را که بدون مجوزهای قانونی و در شرایط غیربهداشتی اقدام به تهیه پنیر پیتزا میکرد و همچنین مواد لبنی تاریخ گذشته و دیگر مواد بدون مشخصات بهداشتی در آن وجود داشت را شناسایی و کشف کردند. وی اظهار داشت: در این خصوص یک متهم بازداشت و پس از تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.