اعضای باند سرقت منازل و موتورسیکلتها در خوشاب دستگیر شدند

Setare Shargh - - احوالشهر -

فرمانده انتظامی خوشاب گفت: با تالش مأموران پلیس، اعضای یک باند سرقت منازل و موتورسیکلتها در این شهرستان شناسایی و دستگیرشدند . حسن آشیانی افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت منازل و چند دستگاه موتورسیکلت در سطح شهرستان خوشاب، با توجه به حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت . وی اظهار داشت: مأموران با بررسی سرنخهای بهجا مانده در صحنه و یک سری تحقیقات میدانی باند چهار نفره سارقان را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر کردند . آشیانی گفت: متهمان در بازجوییها با مشاهده ادله پلیسی به سرقت از 12 منزل و موتورسیکلت اعتراف کردند و 2 مالخر نیز در این رابطه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.