کشف 705 کیلوگرم مواد غذایی فاسد در سبزوار

Setare Shargh - - احوالشهر -

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: با نظارت بر اماکن توزیع و عرضه مواد غذایی مقدار 705 کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی طی یک ماه گذشته در این شهرستان کشف شد . فاطمه نوده افزود: این مواد با تالش و زحمات شبانهروزی بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت سبزوار از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی جمعآوری و معدومسازی شد. وی با اشاره به اینکه در این مدت یک کارگاه تولید مواد لبنی و پنیر پیتزای غیرمجاز در سبزوار شناسایی و پلمپ شد، تصریح کرد: شهروندان با پرهیز از خرید مواد غذایی از دستفروشان دورهگرد، در صورت مشاهده موارد تخلف مراتب را از طریق شماره تلفن 190 به سامانه ارتباط مردمی وزارت بهداشت اطالع دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.